Milieudefensie wil CO2 belasting invoeren voor burgers en bedrijven vanaf 2018

CO2 belasting is een belasting die moet worden betaald voor de uitstoot van CO2. De aanduiding CO2 is een natuurkundige aanduiding die wordt gebruikt voor koolstofdioxide en wordt ook wel kooldioxide genoemd. De reden waarom CO2 zo vaak in het nieuws is heeft te maken met het feit dat CO2 één van de bekendste broeikasgassen is. Een broekkasgas is een gasvormige stof die in de atmosfeer blijft hangen en de aarde als het waarde omsluit met een gasvormige ‘deken’. Deze ‘deken’ draagt bij aan de opwarming van de aarde want de warmte van het zonlicht kan wel door de broeikasgaslaag heen de aarde bereiken maar de warmte die door het aardoppervlak weer wordt ‘teruggekaatst’ komt nauwelijks door deze laag heen. Kortom de temperatuur onder de laag van broeikasgassen wordt steeds hoger. Dat wordt ook wel de ‘opwarming van de aarde’ genoemd. Vaak heeft men het over de opwarming van de aarde of het voorkomen daarvan wanneer men het over CO2 heeft.

CO2 uitstoot verlagen

Milieudefensie wil de opwarming van de aarde tegen gaan. Alleen kan deze organisatie dat niet alleen. Net als verschillende andere milieuorganisaties neemt Milieudefensie wel initiatieven. Deze zijn onder andere gericht op de energietransitie en het beperken van de uitstoot van schadelijke stoffen voor het milieu. Milieudefensie kan echter zelf geen beslissingen nemen voor de bevolking en kan puur een advies geven aan bedrijven, overheden en maatschappelijke instellingen. Nederland moet onder andere een energietransitie ondergaan op het gebied van aardgas. Er wordt nog te veel aardgas gebruikt voor onder andere het verwarmen van woningen en utiliteit. Dat moet veranderen vind Milieudefensie. Als er niets verandert is in 2030 slechts 20 procent van de Nederlandse woningen aardgasvrij. Met de plannen van Milieudefensie zou dit volgens de inschatting van deze organisatie ongeveer 80 procent moeten zijn. Daarvoor moeten echter wel maatregelen worden genomen die betrekking hebben op woningbezitters, huurders, verhuurders, overheden en bedrijven.

CO2 belasting
De uitstoot van CO2 wordt al gedeeltelijk belast in Nederland. Zo worden er in Nederland zogenaamde CO2 emissierechten verstrekt aan bedrijven. Dat gebeurd in Europees verband. In feite zijn deze emissierechten een soort inkoopprogramma voor bedrijven om ‘recht’ te hebben op een bepaalde hoeveelheid CO2 uitstoot. Dit ‘recht’ kan echter ook verhandelt worden. Sommige zeer vervuilende bedrijven, die dus veel CO2 uitstoten, krijgen extra CO2 emissierechten toegewezen. Die kunnen deze bedrijven vervolgens weer doorverkopen wanneer ze in de praktijk minder CO2 uitstoten dan waar ze ‘recht’ op hebben. De emissierechtenhandel is een vorm van belasting op CO2. Milieudefensie wil ook in Nederland een CO2-belasting invoeren. Deze belasting zou echter niet alleen voor bedrijven moeten gelden maar ook voor burgers. Met de inkomsten vanuit de CO2-belasting zou de overheid de energietransitie moeten bekostigen.

Energietransitiefonds
Dat betekend dat er als het aan de milieudefensie ligt een energietransitiefonds moet komen waarin de inkomsten vanuit de CO2-belasting moeten worden ingelegd. Op die manier wordt het geld van ‘vervuilers’ geïnvesteerd in de energietransitie naar een schonere energievoorziening. Mensen met minder geld zouden aanspraak moeten kunnen maken op het geld uit het energietransitiefonds om hun woning energiezuiniger en CO2 neutraal te maken. Dit zijn echter plannen van Milieudefensie. De uitvoering hiervan kan deze milieuorganisatie niet regelen. Daarvoor is de overheid noodzakelijk. Die heeft nog geen reactie gegeven op de plannen van Milieudefensie. Toch staat de overheid wel open voor initiatieven waardoor Nederland beter in staat is om haar klimaatdoelstellingen te behalen. Het wordt namelijk ook voor de Nederlandse regering duidelijk dat er maatregelen genomen moeten worden om de energietransitie te bespoedigen.