Aardgasloos bouwen wordt makkelijker vanaf 2018

Aardgasloos bouwen is de toekomst. Tenminste als het aan de Nederlandse regering ligt. Nederlandse woningen moeten van het aardgas af. Dat houdt in dat er in de toekomst steeds meer woningen worden gebouwd zonder aardgasaansluiting. Deze woningen zullen dan op een andere manier moeten worden verwarmd bijvoorbeeld door warmtepompen of aardwarmte.

Nieuwe afspraken over aargasloos bouwen
Door nieuwe afspraken kunnen er in de toekomst sneller nieuwbouwwijken worden gebouwd zonder gasaansluitingen. In 2018 is het eigenlijk nog steeds zo dat nieuwe woningen een aardgasaansluiting moeten hebben. Deze aardgasaansluiting wordt meestal aangesloten op kooktoestellen en centrale verwarmingsinstallaties met een zogenaamde cv-ketel. In de toekomst is deze situatie niet meer vanzelfsprekend. Toch zijn nog vrijwel alle woningen in Nederland voorzien van een centrale verwarming en cv-ketel. In de volgende alinea wordt kort uitgelegd hoe de centrale verwarming doormiddel van een gasgestookte cv-ketel werkt.

Hoe werkt een centrale verwarming?
De cv-ketel verbrand aardgas en creëert zo warmte waarmee het water van de cv leidingen wordt verhit. Dit warme cv-leidingwater stroomt vervolgens door radiatoren die de warmte afgeven aan de omgeving waarna het afgekoelde cv-leidingwater weer naar de ketel stroomt om vervolgens weer opgewarmd te worden.

Hybride warmtepomp en een cv-ketel

Tegenwoordig maakt men echter gebruik van zogenaamde hybrideketels en hybride warmtepompen. Die zorgen er voor dat er naast het verstoken van aardgas ook warmte wordt gewonnen door een hybride warmtepomp. Deze hybride warmtepomp kan de warmte bijvoorbeeld uit de lucht onttrekken. Een hybrideketel of een hybridewarmtepomp is al een aanzienlijk verbetering dan alleen een cv-ketel gebruiken omdat op die manier al veel aardgas wordt bespaard. Toch is deze verwarmingstechniek niet geheel aardgas vrij. Daardoor vormen hybride verwarmingen een tijdelijke oplossing.

Pelletkachels of pelletketels
Als men van het aardgas af gaat zal dat gevolgen hebben voor de verwarmingtechnieken voor een woning. Een woning moet dan op andere manieren worden verwarmt. Een pelletkachel of pelletketel is dan een oplossing. Daarbij worden meestal houten pellets verbrand om warmte te creëren waarmee ook water kan worden verhit voor een centrale verwarming. Deze centrale verwarming bevat dan echter geen cv-ketel maar een pelletkachel als centraal punt in de verwarming. Alleen moet men bij deze verwarming wel houten pellets inkopen en verwerken. Dit is ook niet geheel CO2 neutraal want bij het verbranden van houten pellets komt ook CO2 vrij.

Aardgasloos bouwen
Voor het aardgasloos bouwen zijn wel verschillende technische oplossingen te bedenken maar men kan niet zonder de wetten en de regels van de overheid. Deze wetten die onder andere in het Bouwbesluit staan vormen namelijk de kaders waarbinnen bouwbedrijven moeten opereren. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft tijdens een presentatie van een akkoord tussen kabinet, gemeenten, provincies en waterschappen benoemd dat aardgasloosbouwen in de toekomst beter mogelijk is. De verschillende overheidsinstellingen die dit akkoord met elkaar hebben gesloten gaan een samenwerking aan voor de komende jaren met betrekking tot het vergroten van de mogelijkheden voor aardgasloos bouwen.