Energietransitie van gas naar duurzame warmtebronnen is te kostbaar voor veel huiseigenaren in 2018

De energietransitie die moet plaatsvinden in woningen is momenteel voor veel huiseigenaren niet te betalen. Uit een onderzoek van Milieudefensie komt naar voren dat de energietransitie van aardgas naar duurzame warmtebronnen onbetaalbaar zou zijn voor veel huiseigenaren omdat dit gepaard gaat met forse investeringen. Als huizeneigenaren van bijvoorbeeld een rijtjeshuis een elektrische warmtepomp willen laten installeren om van het aardgas af te gaan dan lopen de investeringen al snel op tot ongeveer 18.000 euro.

Volgens Milieudefensie zouden veel huiseigenaren wel een warmtepomp willen aanschaffen en zouden ze ook hun huis graag goed willen isoleren alleen kunnen niet alle huiseigenaren dat veroorloven. Hierdoor zouden huiseigenaren met een minder hoog inkomen of minder vermogen in de problemen kunnen raken. Donald Pols de directeur van Milieudefensie geeft aan dat zijn organisatie dat niet eerlijk vind.

Blokverwarming en stadsverwarming in plaats van aardgas
Ecorys heeft de meest betaalbare alternatieven onderzocht voor aardgas. Deze alternatieven zijn vergeleken met een gemiddeld energieverbruik en een gemiddeld inkomen in een bepaalde buurt. Volgens het onderzoek zijn vooral collectieve warmtenetten interessant voor grote steden. Hierbij kun je denken aan stadsverwarming en blokverwarming. In dichtbevolkte gebieden kunnen veel mensen op deze warmtenetten worden aangesloten waardoor de kosten verlaagd kunnen worden per huishouden. Bovendien ligt het gemiddelde inkomen in de stedelijke gebieden hoger waardoor mensen de duurzame vorm van verwarming beter kunnen betalen. Collectieve warmtenetten zijn in die omgeving vaak de meest rendabele optie.

Warmtepomp
In minder dichtbevolkte gebieden en in kleinere gemeenten is het gebruik van collectieve warmtenetten veel minder interessant. Daar wonen volgens de onderzoekers meer mensen met een lager inkomen. Deze inwoners kunnen vaak niet gebruik maken van stadsverwarming of blokverwarming en moeten dus op autonome verwarmingsinstallaties worden aangesloten. Dat betekend dat de cv-ketel bijvoorbeeld moet worden vervangen door een warmtepomp. Of dat de cv-ketel gekoppeld moet worden aan een hybride warmtepomp. Dat laatste wordt ook wel een hybrideketel genoemd. Echter bij een hybride warmtepomp blijft men op het aardgasnetwerk aangesloten en is de woning dus niet gasvrij. Volgens Milieudefensie moet de Nederlandse overheid meer doen om ook in minder drukke bewoonde gebieden de bevolking te ondersteunen bij de energietransitie.