Seniorendagen Metaal & Techniek 2019

Medewerkers die werkzaam zijn bij bedrijven die vallen onder de cao Metaal en Techniek (kleinmetaal cao) kunnen recht hebben op seniorendagen. Wat zijn de voorwaarden?

  • De medewerker is op 31 december 2018 53 jaar of ouder;
  • De medewerker is op 31 december 2018 minstens een half jaar werkzaam bij de betreffende klant;
  • Het bedrijf waar de medewerker werkt valt onder de cao Metaal & Techniek (= kleinmetaal).

LET OP
Voor medewerkers die werkzaam zijn bij klanten in andere sectoren, zoals de Metalektro (grootmetaal) of Technische Groothandel, geldt nog steeds dat zij geen recht hebben op seniorendagen. Uitzendbureaus die personeel bemiddelen bij bedrijven in de kleinmetaal zullen ook de seniorendagen beschikbaar moeten stellen. Seniorendagen worden daadwerkelijk als vrije dagen beschikbaar gesteld. Dat betekent dat deze dagen niet in geld uitgekeerd moeten worden. De doelstelling van de seniorendagen is dat senioren in de techniek minder belast worden en meer rust kunnen nemen. Veel werk in de techniek is namelijk zwaar en zorgt voor fysieke belasting.