Metaalvakbonden willen inperking flexibilisering in de metaal vanaf 2018

Er wordt nog steeds gestaakt voor een betere metalektro cao in Nederland. Begin september worden er verschillende stakingen gehouden bij metaalbedrijven in de zuidelijke provincies van Nederland. Op vrijdag 7 september 2018 werden stakingen gehouden bij VDL Nedcar. Doelstelling is een hoger loon voor de metaalmedewerkers maar ook “een einde aan de doorgeslagen flexibilisering”. Werknemers in de metaal willen een grotere kans op een vast contract dan tot op heden het geval is. In de metaaltechniek werken veel technische uitzendkrachten. Dat zorgt er voor dat bedrijven naast een vaste kern ook een grote flexibele schil hebben. De verhouding tussen vast personeel en flexibel personeel moet echter anders volgens de vakbonden. Er moet meer vast personeel worden aangenomen zodat de flexibele schil dunner wordt.

Flexibilisering metaalsector
Werkgevers in de metaaltechniek hebben echter veel baat bij flexibele arbeidskrachten zoals uitzendkrachten. Veel bedrijven in de metaaltechniek werken namelijk op basis van orders. Dat betekent dat in bepaalde periodes waarin veel orders moeten worden geproduceerd de werkdruk toeneemt. Om overmatig overwerken te voorkomen worden dan meestal technische vakkrachten in de vorm van uitzendkrachten ingezet om de piekdrukte op te vangen. Flexibilisering is daardoor voor bedrijven in de metaaltechniek juist een oplossing. Voor werknemers die als uitzendkracht werken kan er behoefte ontstaan aan een vast contract. Toch merken veel uitzendkrachten die op projectmatige uitzendbasis werken dat er zoveel uitzendbanen zijn in de techniek dat ze voldoende inkomenszekerheid hebben. De arbeidsmarkt is aan het flexibiliseren en deze trend komt ook steeds vaker aan het licht in traditionele sectoren zoals de metaal, bouw en techniek.