FNV wil einde aan “doorgeslagen flexibilisering” in 2018

De vakbond FNV wil dat er meer vaste contracten worden verstrekt aan werknemers. Dat zou goed zijn voor de inkomenszekerheid van werknemers in Nederland. Volgens de vakbond zouden in het komende jaar honderdduizenden flex-contracten omgezet moeten worden naar een vast contract. De FNV geeft aan dat de “doorgeslagen flexibilisering” van de arbeidsmarkt vooral de werknemers onder de 35 jaar treft. Ongeveer de helft van de werknemers in deze leeftijdsgroep zou op flexibele basis werken. Dat betekent dat deze werknemers volgens de vakbond geen vast contract hebben terwijl ze wel dezelfde werkzaamheden uitvoeren als hun collega’s die in vaste dienst werken.

Flexibilisering
De vakbond gaat er vanuit dat de meeste werknemers tegenwoordig nog steeds een vast contract willen hebben. Het blijkt echter in de praktijk dat ook werknemers voorstander zijn van flexibilisering. De grote toename in het aantal zelfstandigen zonder personeel die op basis van opdrachten en projecten werken is daar een toonaangevend voorbeeld van. Verder gebruiken veel jongeren de eerste jaren na het afronden van opleiding om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. Werken via een uitzendbureau is daar een uitstekend middel voor.

Uitzendbureaus
Verder zorgen uitzendbureaus er bijvoorbeeld voor dat werklozen weer aan een baan geholpen kunnen worden. uitzendorganisaties zijn in dat geval de eerste zogenaamde springplank naar werk. In dat geval is flexibele arbeid een ideaal middel om een werkloze of starter op de arbeidsmarkt aan het werk en arbeidsproces te laten wennen. Veel bedrijven zijn geen voorstander van het bieden van vaste contracten aan werknemers die ze nog niet kennen. Ook een proefperiode die in de meeste contracten is opgenomen is vaak te kort om een goed beeld te krijgen van de kennis en vaardigheden van werknemers. Werken via een uitzendbureau of detacheringsbureau zorgt er voor dat werkgevers en werknemers de mogelijkheid krijgen om over een langere flexibele arbeidsperiode een goede indruk van elkaar te krijgen. Geen wonder dat veel bedrijven en werknemers er voor kiezen om bemiddeld te worden via een uitzendbureau.