Centraal Planbureau: onveilige auto’s moeten duurder worden vanaf 2018

De verkeersveiligheid in Nederland moet verbetert worden. Daarbij kijkt men niet alleen naar wegen en verkeerssituaties maar ook naar voertuigen. Als men het heeft over veiligheid van auto’s dan kijkt men dikwijls in eerste instantie naar de veiligheid van de inzittenden van het voertuig. Tegenwoordig wordt ook meer gekeken naar de veiligheid van overige verkeersdeelnemers. Dat betekent dat auto’s ook veiligheidsvoorzieningen moeten hebben voor fietsers en voetgangers wanneer deze in botsing komen met de auto. De technologie op dit gebied is in ontwikkeling maar kan nog veel beter en veel breder worden toegepast. De overheid wil de veiligheid van auto’s bevorderen. Daarvoor zijn op dit moment plannen in ontwikkeling. Er wordt onder andere gekeken naar een financiële prikkel. Dat houdt in dat onveilige auto’s in de toekomst duurder moeten worden gemaakt.

Veilige auto’s ontwikkelen
Als veiliger auto’s goedkoper zijn zullen meer mensen in een veilige auto willen rijden en gaat de verkoop van veilige auto’s omhoog. Daardoor wordt de verkoop niet alleen bevorderd maar ook de productie. Fabrikanten worden dan gestimuleerd om meer na te denken over nieuwe veiligheidsmiddelen en de toepassing daarvan. Dit is echter de gewenste kettingreactie die volgens de overheid eerst in werking moet worden gezet door de aanschafbelasting (bpm) op minder veilige auto’s omhoog te brengen. Dat is in ieder geval het voorstel van het Centraal Planbureau.

Aanschafbelasting
Op dit moment is de hoogte van aanschafbelasting afhankelijk van de CO2-uitstoot van een auto. Het CPB heeft echter aan dat de veiligheid van auto’s een veel grotere invloed heeft op de maatschappij. “De baten van veiligere auto’s komen grotendeels ten goede van de maatschappij, terwijl de kosten volledig worden gedragen door de consument.” Bij het bepalen van de pbm zouden onder andere testresultaten kunnen worden gebruikt die uit botstesten naar voren komen. Hoe beter de auto’s scoren op deze testen hoe lager de aanschafbelasting. Auto’s die een slechte scoren hebben op dit gebied kunnen dan gekoppeld worden aan hogere aanschafbelasting. Het is nog onduidelijk of deze verandering wordt doorgevoerd. Het betreft momenteel nog slechts een voorstel van het CPB.