Vraag naar technische BBL-ers trekt aan in september 2018

BBL wordt steeds belangrijker in de techniek en de bouw. In deze sectoren staan veel vacatures open omdat er een tekort is aan geschikt personeel op de arbeidsmarkt. Toch zijn er nog steeds duizenden mensen in Nederland die werkloos zijn en graag aan de slag willen. Tegenwoordig kijken veel bedrijven en uitkeringsinstellingen naar oplossingen. Dat houdt in dat het beschikbare arbeidspotentieel opnieuw wordt bekeken en beoordeeld. Men stelt de vraag of er geen mensen zijn die opgeleid kunnen worden richting een technisch beroep. Daarvoor is de Beroepsbegeleidende Leerweg, oftewel de BBL, zeer geschikt.

BBL trajecten als oplossing
Bedrijven in de techniek willen vaak krachten die meteen volledig aan de slag kunnen in een functie. Als echter blijkt dat voor de vacatures geen kandidaten worden gevonden zullen er ander oplossingen moeten komen. Bedrijven laten zich certificeren als erkend leerbedrijf zodat ze ook minder ervaren en minder gekwalificeerde arbeidskrachten kunnen opleiden tot vakkracht. Deze opleidingstrajecten worden vaak in de vorm van BBL uitgevoerd in samenwerking met een opleidingsinstituut zoals het ROC. Samen met een ROC kan een bedrijf een BBL opleidingstraject voor een aankomend vakkracht in werking zetten. Bij het erkend leerbedrijf kan de aankomend vakkracht in de praktijk vaardigheden en technieken aanleren die passen bij de inhoud van de technische opleiding. Op het opleidingsinstituut zelf kan de leerling de theorie aanleren in een theorielokaal of praktijklokaal.

BBL vacatures

De vraag naar BBL-ers wordt steeds bgroter. Daarom worden ook speciale BBL-vacatures open gezet door bedrijven. Bedrijven gaan met deze BBL-vacatures actief nieuwe instroom werven en selecteren. Omdat vrij veel bedrijven BBL-vacatures open zetten is de concurrentiestrijd rondom de nieuwe instroom van BBL-ers groot. Daarom zoeken bedrijven ook samenwerkingsverbanden op met intermediairs op de arbeidsmarkt. Hierbij kun je denken aan headhunters, uitzendbureaus en detacheringsbureaus. Deze intermediairs zetten ook vacatures op hun websites en jobboards die gericht zijn op BBL-ers oftewel aankomende vakkrachten.

Aanmelden voor BBL via een uitzendbureau
Het aanmelden voor een BBL traject in de techniek is eenvoudig. Dat kan door het aanmeldformulier in te vullen of het contactformulier te gebruiken van deze website. Zodra je dit formulier digitaal hebt ingestuurd wordt je binnen een paar dagen opgebeld door een opleidingsadviseur of consultant die bespreekt welke mogelijkheden er voor jou zou in een BBL traject bij een erkend leerbedrijf bij jou woonplaats in de buurt.