Woningvraag trekt investeerders naar de vastgoedmarkt in 2018

De grote vraag naar woningen zorgt er voor dat investeerders de Nederlandse vastgoedmarkt interessant vinden. Niet alleen Nederlandse investeerders steken geld in Nederlandse huurwoningen ook steeds meer buitenlandse investeerders worden actief op de Nederlandse woningmarkt. Er zijn een aantal aspecten die buitenlandse investeerders interessant vinden aan Nederland. Daarbij wordt vooral het economische klimaat als positief beoordeeld. Ook is er sprake van een stabiel rendement. Daarnaast is er sprake van een bevolkingsgroei waardoor het tekort aan woningen zal toenemen. Daardoor zijn huurwoningen ook voor de toekomst een interessante belegging. Dit komt naar voren uit de conclusie die woningmarktonderzoeker Capital Value heeft gepubliceerd in een rapport op dinsdag 27 november 2018. Een groot deel van de buitenlandse beleggers investeert met geld uit pensioenfondsen in Nederlandse huurwoningen. Dit doet 85 procent van de buitenlandse investeerders.

Volgens Capital Value is er een afname merkbaar in het aantal privébeleggers. Beleggers houden huurwoningen als beleggingsproduct meestal vast voor de langere termijn. Van de buitenlandse beleggers heeft 75 procent aangegeven dat ze de huurwoningen waarin ze beleggen minimaal vijf jaar willen behouden. En ongeveer een kwart van de beleggers wil de huurwoningen zelfs 10 jaar of langer vasthouden. Volgens Captial Value zal de interesse van investeerders de komende tijd alleen maar toenemen. De krapte op de Nederlandse woningmarkt blijft namelijk de komende jaren bestaan. Met name in grote steden is er sprake van een tekort aan huurwoningen en ook aan koopwoningen is een tekort. De bouwsector heeft niet de middelen en mogelijkheden om op korte termijn voldoende woningen bij te bouwen. Daarnaast is er te weinig bouwgrond beschikbaar in grote drukke steden en dichtbevolkte gebieden.