Windmolenparken moeten verduurzaamd worden vanaf 2018 en ruimte bieden voor oesterbanken

De energietransitie die op dit moment pas echt los komt zorgt er voor dat er steeds meer aandacht is voor windenergie. Er worden meer windmolenparken op zee gebouwd en ook op land verschijnen meer windmolens. Op zee krijgen windmolens het zwaar te verduren. Het zoute water, de stroming en het natuurgeweld kan er voor zorgen dat de levensduur van windmolens wordt beperkt. Dat is natuurlijk jammer want het verwijderen van windmolens en het vervangen daarvan kost niet alleen tijd en geld maar zorgt ook voor een extra belasting voor de natuur en energieverspilling. Daarom is het belangrijk dat windmolens ook daadwerkelijk duurzaam worden ingezet en dus zo lang mogelijk mee gaan.

Windmolens verduurzamen
Het samenwerkingsverband Two Towers wil er voor zorgen dat windmolens duurzaam en dus langdurig kunnen worden gebruikt. Daarvoor zijn innovatieve technieken nodig die er voor zorgen dat windmolens minder slijten op zee. Het samenwerkingsverband is gevormd tussen een aantal bedrijven en heeft een investeringsbedrag toegezegd gekregen van maximaal 15 miljoen euro. Het consortium heeft dit bedrag gekregen van de volgende organisaties: Van Oord Renewable Finance, Investri Offshore en Green Giraffe Holding. Het bedrag wordt beschouwd als een innovatiesubsidie en is maximaal 15 miljoen euro. Van dit bedrag gaat het samenwerkingsverband Two Towers verschillende innovaties testen. Deze testen worden gedaan op het innovatiekavel Borssele V in de Noordzee. Dit bericht werd vrijdag 6 april bekend gemaakt door het ministerie van Economische Zaken.

Oesterbanken
Naast het verduurzamen van de windmolens wordt er ook aandacht besteed aan de vorming van oesterbanken. Deze oesterbanken moeten worden aangelegd bij de windmolens op zee en moet er voor zorgen dat het leven in de zee een extra impuls krijgt. De windmolens staan op een stevige fundering en dat zorgt er voor dat de bodem veranderd. Er ontstaan nieuwe ecosystemen en dat moet worden gestimuleerd. Bovendien kan men rondom windmolens geen visserij activiteiten uitvoeren met sleepnetten waardoor er geen bodemverstorende activiteiten plaatsvinden. Dat maakt dat de gebieden rondom de windmolens een veilige ‘haven’ vormen voor veel diersoorten. De bodem komt tot rust als de windmolens zijn geplaatst en oesterbanken moeten er voor zorgen dat er rondom de windmolens voedingsbronnen ontstaan voor verschillende zeedieren.

Duurzame fundering
Door de energietransitie worden verschillende innovaties ontwikkeld en uitgewerkt. De focus op windenergie zorgt er voor dat er ook nieuwe funderingssystemen worden bedacht waarmee de windmolens kunnen worden geplaatst op de bodem. Ook zorgt een nieuw montagesysteem tussen de mast en de fundering er voor dat de windmolens een langere levensduur krijgen. Dit montagesysteem zorgt er bovendien voor dat de windmolens minder onderhoud nodig hebben. Verder wordt er door de Two Towers geëxperimenteerd met een coatinglaag, die ook positief moet uitpakken voor het duurzaam behoud van de windmolens. De oesterbanken hebben niet alleen een biologisch nut ze zorgen er ook voor dat de bodem rondom de windmolens steviger wordt en heel blijft. Daardoor leveren ze een bijdrage aan het behoud van de fundering en zorgen ze voor een gezond ecosysteem in de Noordzee. De oesterbanken worden overigens niet geoogst. Dat houdt in dat deze ecosystemen niet door mensen worden verstoord.