Met Werk Nieuws

In maart 2013 is Met Werk, met een klein team, van start gegaan. Binnen een aantal maanden is Met Werk gegroeid naar 12 enthousiaste medewerkers. Met Werk opereert landelijk en is nog steeds groeiende. Hieronder lees je wat ze doen en op welke wijze ze kunnen samenwerken met de werkmaatschappijen van USG People. Immers, ook voor jou heeft Met Werk belang!


Met Werk

Met Werk is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse werkmaatschappijen Start People, Creyf’s Uitzendbureau, Unique en USG Restart. Met Werk houdt zich bezig met de duurzame uitstroom van werkzoekenden naar de reguliere arbeidsmarkt en richt zich op uitkeringsinstanties, die verantwoordelijk zijn voor de uitkeringen. De doelstelling van Met Werk is het terugdringen van het aantal mensen wat een uitkering ontvangt.

Gemeenten – hoe werkt het?

Vanuit USG People wordt er een projectmedewerker bij een gemeente gestationeerd. De projectmedewerker brengt het WWB-bestand in kaart, plant intakegesprekken met de kandidaten en plaatst deze uit. Dit kan via allerlei kanalen; via het netwerk van werkmaatschappijen van USG People, maar ook via andere uitzendorganisaties.

Op dit moment loopt er een zestal projecten bij gemeenten, dit zijn:

  • Gemeente Apeldoorn
  • Gemeente Amersfoort
  • Gemeente Arnhem
  • Gemeente Doetinchem
  • Gemeente Breda
  • Gemeente Tilburg

Nieuw: UWV 55-plus project
Volgens de meest recente cijfers van het CBS is de werkloosheid in de afgelopen maanden opnieuw toegenomen. Vooral werkzoekende 55-plussers krijgen in de huidige economie nog maar nauwelijks kansen op de arbeidsmarkt. Om deze groep te ondersteunen bij het vinden van een baan start Met Werk een project gericht op 55-plussers. De doelstelling is om de komende twee jaar minimaal 2.500 werkzoekenden in deze leeftijdscategorie die nu een uitkering ontvangen weer aan werk te helpen.

Binnenkort gaan zij vanuit USG People minimaal 2.500 werkeloze 55-plussers via alle werkmaatschappijen aan een baan helpen. Met Werk gaat dit coördineren en faciliteren.

Hoe komt Met Werk aan het aanbod van kandidaten

  • Met Werk bezoekt netwerkbijeenkomsten en speeddate-sessies die het UWV regionaal voor 55-plussers organiseert. Uiteraard kunnen alle werkmaatschappijen hier ook zelf naar toe. Tijdens de netwerkbijeenkomsten proberen zij zoveel mogelijk 55-plussers te vertellen over Met Werk en hen te mobiliseren om zich in te schrijven.
  • Aanbod van werk.nl halen (site van het UWV waar je je inschrijft voor o.a. een uitkering).

Bemiddeling

Kandidaten kunnen zich aanmelden via de site op de website van 55plusnetwerk. Deze website is te vinden in google. Met Werk gaat aan de slag om zoveel mogelijk kandidaten te bemiddelen op de vacatures die in het systeem GUS vermeld staan. Op die manier kunnen ze de kandidaat met vacature aanleveren bij de betreffende vestiging.