50-Plussers met WW vinden sneller werk eind 2014

In 2014 is er meer aandacht voor werkloze 50-plussers. Deze groep heeft het lastig op de arbeidsmarkt. In 2013 kwamen maar weinig 50-plussers aan het werk. De overheid probeert werkgevers te stimuleren om ook sollicitanten uit deze leeftijdscategorie aan te nemen. In 2014 lijkt de aanpak van de overheid tot positieve resultaten. Er zijn in de maanden juli en augustus van 2014 meer werkzoekenden in de leeftijdscategorie 50 plus aangenomen door bedrijven in Nederland. Deze werknemers stromen uit een WW-positie uit op betaald werk.

In totaal gaat het om 10.584 werkzoekende 50-plussers met een WW-uitkering die in de periode juli en augustus 2014 een baan hebben gekregen. Dit aantal is aanzienlijk ten opzichte van het aantal werkloze 50-plussers die in 2013 aan een baan werd geholpen in dezelfde periode. Er is sprake van een toename van 31 procent meer werkloze 50-plussers die in juli en augustus 2014 aan het werk zijn gegaan uit een WW-uitkering ten opzichte van dezelfde periode in 2013. Deze cijfers zijn dinsdag 24 september 2014 gepubliceerd door  uitkeringsinstantie UWV in de barometer 50-plus. Volgens deze barometer zijn er voor als veel 50-plussers bij de overheid en in de zorgsector aan de slag gegaan.

Reactie van Technisch Werken
Werkzoekenden in de leeftijdscategorie 50 jaar en ouder hebben op dit moment de aandacht van de overheid. Dat is op zich goed maar de resultaten zijn nog niet overweldigend. Veel 50-plussers hebben moeite bij het vinden van een geschikte baan. Doormiddel van premiekorting voor 50-plussers kunnen bedrijven werkzoekenden uit deze leeftijdsgroep ‘voordelig’ aan het werk helpen. Dit zorgt er voor dat er meer 50-plussers aan het werk worden geholpen omdat er lage kosten aan verbonden zijn. Toch moet dit niet de hoofdreden zijn om werkzoekenden uit deze leeftijdsgroep aan het werk te helpen. Oudere werknemers moeten vooral vanwege hun ervaring en competenties worden aangenomen. Daarnaast ontstaat er een bijzondere concurrentie op de arbeidsmarkt.

Werkzoekenden in nog net geen 50 jaar zijn vallen namelijk ‘buiten boord’ met deze regeling. Er worden door de aandacht voor 50-plussers weliswaar meer 50-plussers aangenomen maar gaat dat niet ten koste van werkzoekenden die in een iets lagere leeftijdscategorie vallen? De arbeidsmarkt is nog niet helemaal gezond in Nederland. De vraag is of de overheid wel een transparant beleid biedt aan werk werklozen op de arbeidsmarkt.