Hypotheekschuld aflossen

Het Nibud heeft een boek uitgebracht op woensdag 25 september 2013. Dit boek gaat over het signaleren en oplossen van hypotheekproblemen. Volgens het Nibud is het belangrijk dat problemen met de betaling van een hypotheek zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd. Hierdoor kunnen de problemen nog in een vroeg stadium worden opgelost. Als dat niet gebeurd wordt de kans op financiële problemen steeds groter voor de mensen die een hypotheek moeten aflossen. Er komen volgens het BKR (Bureau Krediet Registratie) steeds meer huizen in moeilijkheden met het betalen van hun hypotheekschuld.

Hypotheek onder water
De problemen omtrent het aflossen van hypotheken ontstaan bijvoorbeeld omdat de opbrengst van beleggingshypotheken tegenvalt. Ook een aflossingsvrije hypotheek kan voor problemen zorgen wanneer een huis bij de verkoop minder opbrengt. Volgens het Nibud staat meer dan vijfentwintig procent van de huizen ‘onder water’. Wanneer een huis figuurlijk ‘onder water’ staat houdt dat in dat de hypotheek hoger is dan de waarde van het huis. Bij het verkopen van het huis hebben huiseigenaren dan een restschuld. Deze restschuld kan door de nationale hypotheekgarantie onder bepaalde voorwaarden worden overgenomen.

Werkloosheid en scheidingen
Ook werkloosheid en scheidingen zorgen voor problemen. Wanneer een inkomen in het gezin wegvalt wordt het aflossen van een hypotheek bij de meeste huishoudens een probleem. Het Nibud geeft in haar boek verschillende tips om de problemen die met het aflossen van een hypotheek gepaard gaan op te lossen. Er wordt onder andere ingegaan op sparen, aflossen, vermogensoverdracht en het oversluiten van een hypotheek.

Overleg
Daarnaast geeft het Nibud aan dat banken en andere hypotheekverstrekkers meer overleg moeten hebben met de hypotheeknemers. Door goed contact met elkaar te houden kan tijdig op problemen worden geanticipeerd. Daardoor kunnen grotere problemen in de toekomst worden voorkomen. Hoe eerder een oplossing wordt geboden hoe beter.