Meeste ondernemers kunnen overleven in anderhalvemetersamenleving in 2020

Een groot deel van de ondernemers in Nederland denkt dat ze kunnen overleven in de anderhalvemetersamenleving. De anderhalvemetersamenleving is de benaming voor maatschappij  waarin maatregelen zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Dit kwam naar voren uit een enquête van de Kamer van Koophandel (KvK).

In opdracht van KvK

Deze enquête werd gehouden in opdracht van de Kamer van Koophandel (KvK) onder bijna zesduizend ondernemers. Afgelopen dinsdag werd de uitslag van dit onderzoek bekend gemaakt. De uitslag van het onderzoek is redelijk positief te nomen. Meer dan een derde van de deelnemende ondernemers verwacht de anderhalvemetersamenleving zeker of waarschijnlijk te overleven. Ongeveer een kwart van de ondernemers denkt echter dat de maatregelen tegen het coronavirus er juist voor gaan zorgen dat de onderneming niet meer kan voortbestaan.

Grote verschillen

Aan de ene kant zijn er dus ondernemers met vertrouwen terwijl er aan de andere kant juist ondernemers zijn die totaal geen vertrouwen hebben in een goede afloop. Met name in de horeca en bij de persoonlijke dienstverlening is het vertrouwen in de anderhalvemetersamenleving erg gering. Ongeveer zestig procent van deze ondernemers heeft tijdens het onderzoek aangegeven niet te kunnen overleven in de anderhalvemetersamenleving. De winkeliers oftewel de detailhandel behoort volgens de KvK tot de meest optimistische sectoren. In deze sector heeft bijna drie kwart van de retailers aangegeven dat ze verwachten overeind te blijven in de anderhalvemetersamenleving.

Aanpassingen

Een groot deel van de bedrijven zouden echter wel aanpassingen moeten doen in hun bedrijf. Zo worden plexiglas afschermingen gemaakt. Uit de enquête van de KvK komt naar voren dat nog zes op de tien ondernemingen aanpassingen moeten doen. Veertig procent van de ondernemers zouden zelfs nog helemaal geen aanpassingen hebben gedaan in reactie op het coronavirus.