Driekwart ondernemers verwacht omzetdaling door coronacrisis in het tweede kwartaal van 2020

Een groot aantal ondernemers maakt zich zorgen over de effecten van de coronacrisis op de omzet en winst van de onderneming. Het Nederlandse niet-financiële bedrijfsleven blijkt zonder hulp niet opgewassen tegen de gevolgen van een coronacrisis die lang voortduurt. Als de coronacrisis langer dan een half jaar gaat duren zal de helft van de ondernemingen waarschijnlijk moeten stoppen.

Dit is de conclusie die getrokken kan worden uit een omvangrijke enquête die in april in opdracht van onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en MKB-Nederland is uitgevoerd. Afgelopen vrijdag werden de resultanten van dit onderzoek gepubliceerd. Naast de genoemde organisaties hebben ook werkgeversorganisatie VNO-NCW, de Kamer van Koophandel (KvK) en het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) opdracht gegeven voor het onderzoek.

In totaal verwacht driekwart van de ondernemers dat er in het lopende kwartaal een omzetdaling zal worden genoteerd. Daarnaast verwachten ondernemers ook dat ze hun personeelsbestand niet op peil kunnen houden vanwege de coronacrisis. Met name in de horeca verwachten veel ondernemers gedwongen ontslagen te moeten laten plaatsvinden.