Meerderheid Nederlanders wil hogere zorgpremie voor rokers vanaf 2019

Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking is van mening dat mensen die roken een hogere ziektekostenpremie moeten gaan betalen. Dit bericht werd dinsdag 1 oktober 2019 bekend gemaakt op basis van de uitkomst van een onderzoek dat is gehouden door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het statistiekbureau deed onderzoek naar de solidariteit in de gezondheidszorg.

In totaal geeft 58 procent van de niet-rokers aan dat rokers meer moeten gaan betalen voor hun ziektekostenverzekering. Twintig procent van de rokers is dat overigens met hun eens. Ook geeft 45 procent van de mensen aan dat mensen die veel alcohol drinken meer premie moeten gaan betalen voor hun ziektekostenverzekering. Daarnaast geeft een kwart van de mensen die deelnamen aan het onderzoek aan dat mensen die niet voldoende bewegen en overgewicht hebben meer premie moeten gaan betalen.

Verder zouden mensen met een gezonde levensstijl juist minder premie moeten gaan betalen. Dat geeft tenminste 43 procent van de mensen aan volgens het onderzoek van het CBS. Met name jongeren tussen 18 en 25 vinden dat mensen die ongezond leven meer premie moeten gaan betalen.