Kwart Nederlanders vindt politieke discussie rond klimaatverandering overdreven in 2019

Een kwart van de Nederlanders is van mening dat de discussie die plaatsvind over klimaatverandering overdreven is. Volgens deze groep is het probleem met betrekking tot klimaatverandering niet zo groot als veel wetenschappers aangeven in hun publicaties. Dit beeld komt naar voren uit een onderzoek dat is gehouden door NUpanel. Dit is een samenwerking tussen NU.nl en hettestpanel.nl.

Tijdens het onderzoek werd een representatieve groep van 1.130 mensen benaderd door een onderzoeksteam. Volgens de onderzoekers zijn de resultaten zijn representatief voor heel Nederland en gewogen op leeftijd, geslacht opleidingsniveau en regio. Uit het onderzoek komt naar voren dat 35 procent van de Nederlanders de discussie over klimaatverandering wel nuttig vind. Tegenover deze groep staat ook een groep van vier procent die aangeeft dat ze helemaal niet geloven in klimaatverandering zoals deze in de media wordt benoemd.

Verder geeft 29 procent aan dat er meer moet worden gedaan om klimaatverandering tegen te gaan. Het onderzoek maakt duidelijk dat veel mensen wel een mening hebben gevormd over klimaatverandering. Het onderwerp is de afgelopen jaren regelmatig in het nieuws geweest. Ook de energietransitie wordt daarbij regelmatig genoemd. Doormiddel van de transitie van vervuilende brandstoffen naar schonere hernieuwbare brandstoffen hoopt men de klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken. De uitstoot van broeikasgassen wordt daarin als sleutel gezien.