Meerderheid is voor herinvoering dienstplicht vanaf 2017

Een paar weken geleden maakte het CDA via de partijleider Buma bekend dat ze graag de militaire dienstplicht weer terug zou hebben. De dienstplicht zou goed zijn voor jongeren en de saamhorigheid in de maatschappij bevorderen. In de Tweede Kamer was men minder enthousiast over dit idee. Het CDA heeft daarop onderzoeker Maurice de Hond gevraagd om een peiling onder Nederlanders te houden over dit onderwerp. Hieruit kwam naar voren dat ongeveer 62 procent van de Nederlanders de militaire dienstplicht een goede maatregel vindt om jongeren in Nederland te leren dat iedereen een bijdrage moet leveren aan de maatschappij en samenleving. Ongeveer 75 procent van de mensen denkt dat de dienstplicht probleemjongeren kan helpen om weer op het rechte pad te komen.

Weerstand tegen dienstplicht
Hoewel de berichten uit het onderzoek positief zijn vinden veel partijen in de Tweede Kamer dat men de dienstplicht niet moet idealiseren. Een groot aantal jongeren kwam niet gemotiveerder van de dienstplicht terug aldus Angelien Eijsink van de PvdA. Volgens de partijen is het leger geen opvoedinstituut waar jongeren les krijgen in de bijdrage die ze moeten leveren aan de maatschappij. Verschillende politieke partijen delen dit standpunt. Dit zijn de SP, VVD, PVV en D66. Het is inmiddels 20 jaar geleden dat de militaire dienstplicht in Nederland is opgeschort. Formeel bestaat er nog wel een dienstplicht maar in de praktijk wordt deze dienstplicht niet meer afgedwongen. We hebben sinds de afschaffing van de dienstplicht een beroepsleger ontwikkeld.

CDA blijft bij dienstplicht
Het CDA houdt ondanks de terughoudendheid en weerstand uit de Tweede Kamer vast aan haar plannen. Buma vindt dat de dienstplicht een goede opstap is voor jongeren. Na hun middelbare school zouden de jongeren een tijd in militaire dienst moeten. De duur is door het CDA niet duidelijk aangegeven. Dit zou minimaal een half jaar tot een jaar zijn. De militaire dienst zou volgens de partijleider ook een goed middel zijn tegen de individualisering die in de maatschappij is doorgeschoten. Hij merkte daarbij op dat meerdere partijen in Nederland meer een samenleving willen hebben in plaats van verregaande individualisatie.

Jongeren voor de keuze stellen
Uit het onderzoek van Maurice de Hond komt duidelijk naar voren dat een maatschappelijke dienstplicht op een groot draagvlak kan rekenen in de Nederlandse samenleving. Een maatschappelijke dienstplicht verplicht jongeren niet om in militaire dienst te gaan maar stelt ze voor de keuze om of een militaire dienst te vervullen of een andere dienst ten behoeve van de maatschappij. Dat kan dus ook een dienst bij de zorg zijn.

Reactie van Technisch Werken
Het plan om een militaire dienstplicht in te voeren kan eigenlijk nog niet beoordeeld worden. Het is daarvoor te onduidelijk op welke manier men de dienstplicht wil invoeren en hoe dat er in de praktijk precies uit zal zien. Het CDA zal eerst moeten nadenken of een dienstplicht in eerste instantie militair moet zijn of ook breder getrokken kan worden. Denk bijvoorbeeld aan het ondersteunen van de politie of de zorg. Ook op gemeenten zou men in het onderhoud zeker wel jongeren kunnen inzetten. Als men de dienstplicht effectief invoert kan deze er zelfs voor zorgen dat jongeren naast hun beeldvorming over de maatschappij ook nieuwe vaardigheden en competenties leren. Het gevaar is echter wel dat jongeren in dienstplicht er voor zorgen dat bepaalde bedrijven en werknemers minder makkelijk aan het werk komen.

Door jongeren een dienstplicht te laten vervullen in bijvoorbeeld de zorg kan dat er voor zorgen dat mensen in de zorg minder makkelijk aan een baan kunnen komen. Dit kan men oplossen door uit de jongeren een bepaalde groep de mogelijkheid te bieden om een contract te krijgen in de zorg. Ook in andere beroepsgroepen zou men hetzelfde kunnen doen. Op die manier kan de dienstplicht er voor zorgen dat jongeren een werkervaringsplaats hebben die bovendien ook nog een nuttige bijdrage oplevert voor de maatschappij. De dienstplicht kan als werkervaringsplek bovendien voor de eerste positieve referenties zorgen. Dat levert een belangrijke bijdrage voor het opbouwen van een cv van de jongere.

Tot slot moet men ook nadenken over het moment waarop men de dienstplicht in gaat voeren. Is dit vanaf 2016, 2017 of een ander jaar. De invoering van de dienstplicht vereist nogal wat aanpassingen in de maatschappij. Daarom zal men de dienstplicht niet voor een paar jaar kunnen hanteren. Dit is een proces over de langere termijn. De dienstplicht moet minimaal voor één generatie worden ingevoerd om te kijken of de dienstplicht het gewenste effect heeft. Dat effect moet men echter eerst wel duidelijk in kaart brengen.