In 2017 hadden minder jongeren een nieuwe WW-uitkering

Het UWV heeft in 2017 veel minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt aan jongeren in de leeftijd tot 27 jaar dan de periode er voor. In totaal werden er in 2017 ongeveer 61.500 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt aan jongeren. In 2016 waren dat nog 80.000 nieuwe uitkeringen.

Bouwsector
Wanneer men de WW-uitkeringen aan jongeren indeelt in sectoren dan valt het op dat er vooral aan jongeren met een bouwtechnische achtergrond minder WW-uitkeringen werden verstrekt. Ook in de detailhandel, welzijn & cultuur en gezondheidszorg was een duidelijke afname merkbaar. In sommige sectoren blijkt de instroom van nieuwe WW’ers onder jongeren nauwelijks af te nemen. Dit zijn de nutssector en de industrie. Ook de sector die zich bezighoudt met het winnen en verwerken van delfstoffen heeft te maken met nauwelijks een afname in nieuwe WW- ers onder jongeren.