Meer nieuwbouwwoningen door delen parkeerplaatsen in Den Haag in 2019

In het Centrum van Den Haag zouden meer nieuwbouwwoningen kunnen worden gerealiseerd wanneer de centrumbewoners hun auto’s in de parkeergarages van bedrijven kunnen parkeren. Door het optimaal benutten van bestaande parkeermogelijkheden zouden in een snel tempo meer nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd. Deze nieuwbouwwoningen worden dan gebouwd zonden een bijbehorende parkeerplaats. In plaats daarvan kunnen de eigenaren van de woning hun auto op een parkeerplek onderbrengen van bijvoorbeeld een bedrijf.

Er is onderzoek gedaan in opdracht van de provincie Zuid-Holland naar de beperkte woonruimte in de Randstad. Doelstelling was het zoeken naar mogelijkheden om meer woonruimte te realiseren. De komende jaren zouden er in Zuid-Holland 100.000 woningen moeten worden bijgebouwd. In 2025 moet dit extra woningaanbod zijn gerealiseerd. Het woningaanbod kan alleen maar met zoveel woningen groeien als er bij de woningen minder nieuwe parkeerplaatsen zullen worden aangebracht. Op dit moment hanteren gemeenten parkeernormen. De norm is dat er minimaal 1 parkeerplaats moet worden gerealiseerd per woning. Als van deze norm kan worden afgeweken kunnen meer woningen worden gebouwd. Toch zullen de burgers hun auto moeten kunnen parkeren. Daarvoor wordt nu gekeken naar het delen van parkeerplekken. Inmiddels is gemiddeld 1 op de 5 woningen niet gebouwd vanwege het gebrek aan ruimte en te hoge kosten. Volgens Zuid-Holland kunnen veel van deze woningen alsnog worden neergezet. Dan moet echter de parkeernorm worden losgelaten.

Volgens provinciebestuurder Bom-Lemstra (CDA) is de ruimte in de binnensteden schaars. Daarnaast kan de stad aan de randen ook niet veel verder worden uitgebreid. Daaraan zijn ook grenzen gebonden. Volgens de bestuurder moet slim met ruimte worden omgegaan. Het gebruiken van onbenutte parkeerplaatsen is daar volgens hem een goed voorbeeld van. In veel parkeergarages in de buurt van nieuwbouwlocaties staan met name in de avond tienduizenden parkeerplekken leeg. Indien omwonenden daar zouden mogen parkeren zijn er minder nieuwe parkeerplaatsen nodig. Dan zouden zelfs woningen kunnen worden gebouwd zonder parkeerplaats.