Aanleg Amerikaanse oliepijpleiding Keystone XL geblokkeerd door rechter in 2018

Een rechter in de Amerikaanse staat Montana heeft in een uitspraak aangegeven dat de omstreden oliepijpleiding Keystone XL in eerste instantie niet mag worden aangelegd. Er zou volgens de rechter eerst nader onderzoek moeten worden gedaan naar de gevolgen die de aanleg van de oliepijplijn heeft voor het milieu. In afwachting van de resultaten van een dergelijk onderzoek mag de bouw van de oliepijplijn niet worden doorgezet. Als uit het onderzoek blijkt dat de gevolgen voor het milieu te verwaarlozen zijn mag het project wel worden doorgzet.

Oliepijpleiding Keystone XL
De oliepijpleiding waarvoor de aanleg is gepland zou een lengte moeten hebben van 1.900 kilometer. De aanleg gebeurd in opdracht van energieconcern TransCanada. Als de oliepijpleiding af is wordt er door de leiding ruwe olie getransporteerd uit teerzandvelden van Canada naar het zuiden van Verenigde Staten.

Protest tegen oliepijpleiding
De aanleg van de oliepijpleiding heeft voor veel weerstand gezorgd. Deze weerstand ontstond vanuit milieuorganisaties maar ook vanuit belangenorganisaties van Amerikaanse indianen. Er volgden verschillende protesten die er voor hebben gezorgd dat de aanleg van de pijpleiding aanzienlijk werd vertraagd. Eerder had de toenmalige president Barack Obama van de Verenigde Staten in 2015 ál besloten om de Amerikaanse vergunning voor Keystone XL in te trekken. De huidige Amerikaanse president Donald Trump draaide die beslissing vervolgens weer terug.