EIB: tekort aan nieuwbouwwoningen neemt toe vanaf 2019

Volgens het onderzoeksbureau Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) worden er de komende jaren in Nederland te weinig nieuwe woningen gebouwd om aan de vraag op de woningmarkt te voldoen. Het EIB heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen op de woningmarkt en de verwachte nieuwbouw in Nederland. Hieruit komt naar voren dat er structureel te weinig woningen worden gebouwd ten opzichte van de vraag.

Zo werden er volgens het onderzoek in 2018 in totaal tienduizend woningen minder gebouwd dan men eerder had ingeschat. Met name in zogenaamde groeigebieden blijft de bouw van nieuwbouwwoningen achter. Hierbij kun je denken aan gebieden zoals Zuid-Holland en Utrecht. In deze regio’s worden te weinig woningen gebouwd en zijn bovendien in verhouding tot andere regio’s weinig bestaande koopwoningen beschikbaar. Daardoor neemt de spanning tussen vraag en aanbod op de woningmarkt toe.

In de Nationale Woonagenda van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken zouden er in Nederland tot 2025 jaarlijks 75.000 woningen bijgebouwd worden. Dit is een ambitieus aantal dat de afgelopen jaren niet werd behaald. Ook voor de komende tijd zal dit aantal waarschijnlijk niet worden behaald aldus het EIB. De bouwproductie blijft in verschillende groeigebieden achter. Een groot probleem is verder de administratieve afhandeling van bouwvergunningen en bouwplannen. Ongeveer de helft van de bouwplannen zou nog niet zijn opgenomen in de bestemmingsplannen aldus het EIB.