Verdichten van het woonbestand door transformatiewoningen in 2019

Verdichten van het woonbestand door transformatiewoningen in 2019
Met name in de grote Nederlandse steden is er sprake van een tekort aan woningen. Dit tekort aan woningen heeft er voor gezorgd dat de prijzen van bestaande woningen aanzienlijk zijn gestegen in bepaalde steden zoals Amsterdam en Den Haag. Beschikbare koopwoningen zijn daar schaars waardoor de gemiddelde verkoopprijs aanzienlijk hoger ligt dan in de periode van de economische crisis rond 2013. Koopwoningen zijn voor veel mensen onbetaalbaar geworden en dat zorgt voor problemen. Mensen moeten creatiever op zoek naar woningen en de overheid doet er alles aan om de beschikbare ruimte in steden effectiever te benutten. Daarbij wordt ook gekeken naar utiliteitscomplexen die nauwelijks worden benut.

Utiliteit
Leegstaande scholen, kantoren, zorginstellingen en bedrijfspanden zijn volgens de overheid prima complexen om te benutten voor woningbouw. In de vaak grote gebouwen kunnen woningen worden gerealiseerd in de vorm van appartementen. Deze woningen worden ook wel transformatiewoningen genoemd. Omdat men bestaande gebouwen gaat transformeren tot nieuwe woningen. De overheid vind het belangrijk dat er geen nieuwbouw in het groen van steden wordt gerealiseerd. Veel steden hebben nauwelijks parken en andere groene gebieden.

Groen moet blijven

De beperkte groene gebieden die er zijn worden door de overheid niet bebouwd. Desondanks wil minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren dat er meer woonruimte komt in Nederland ook in de drukke steden. Eerder had de minister aangegeven dat ze 75.000 woningen per jaar te wil gaan bouwen om het woningtekort in Nederland zo snel mogelijk weg te werken. Hiervoor is een plan opgesteld waarin benadrukt is dat de bestaande bebouwde omgeving beter benut moet worden. Met name in de provincie Zuid-Holland is er geluisterd naar het plan. In deze provincie zijn in verhouding tot andere provincies veel transformatiewoningen gerealiseerd. Van alle transformatiewoningen die in Nederland werden gebouwd werd gemiddeld twintig procent gebouwd in de provincie Zuid Holland.

Transformatiewoningen
Als men kijkt naar de gemeenten waarin transformatiewoningen werd gebouwd dan valt vooral de stad Amsterdam op. In die gemeente werden 635 transformatiewoningen gebouwd. Daarmee staat Amsterdam op de eerste plaats. In de gemeente Huizen bestond 80 procent van de 124 nieuwe woningen uit getransformeerde, bestaande gebouwen. Daardoor werden in deze gemeente in verhouding tot het totale aantal nieuwbouwwoningen de meeste transformatiewoningen gebouwd in 2017 aldus het CBS. Ook voor 2019 zal het verdichten van het huidige woonbestand in veel dichtbevolkte gemeenten belangrijk blijven. Daarom zullen de komende tijd naar verwachting nog meer transformatiewoningen worden gebouwd in Nederland.