Woningtransformatie als oplossing voor het woningtekort in 2019 en 2020

Woningtransformatie krijgt de afgelopen jaren meer aandacht. Het transformeren van bijvoorbeeld scholen en kantoren tot woning is een effectieve methode om het tekort aan woningen op te lossen en tevens de leegstand van bedrijfscomplexen tegen te gaan. Veel bedrijfspanden kunnen met een grondige verbouwing prima worden omgebouwd tot woning. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek hebben in 2018 veel van dit soort verbouwingen plaatsgevonden in Nederland. In totaal zijn er in 2018 in totaal 13.000 woningen ontstaan doormiddel van deze verbouwingen. Woningtransformatie draagt daardoor in belangrijke mate bij aan het oplossen van het tekort aan woningen in Nederland. In totaal was ongeveer 14 procent van alle woningen die er in 2018 bij kwamen een transformatiewoning. Het aantal transformatiewoningen groeit sinds 2014, maar die groei vlakt wel af.

Met name in grote steden worden veel bedrijfspanden omgebouwd tot woningen. In grote steden is vaak sprake van een tekort aan woningen en wordt er vaak voor woningtransformatie gekozen. Volgens het CBS hadden de gemeenten Eindhoven, Amsterdam en Den Haag in de periode 2012 tot en met 2018 het grootste aantal woningtransformaties. Over het algemeen ging het om de verbouw van kantoorgebouwen. Meer dan de helft van deze gebouwen was gebouwd voor 1945. Een ander opvallend gegeven is dat de meeste transformatiewoningen kleiner zijn dan 75 vierkante meter. Deze worden voornamelijk bewoond door eenpersoonshuishoudens en mensen jonger dan 44 jaar.