Woningbouw Eindhoven en Den Haag stagneert door stikstofwetgeving in 2019

Nederland moet meer woningen laten bouwen om aan de vraag naar woningen te voldoen. Daarvoor zijn duidelijke afspraken gemaakt en kaders geschetst. Zo moeten er ieder jaar in Nederland 75.000 woningen of meer worden gebouwd. Dat is een ambitieuze richtlijn die waarschijnlijk in 2019 niet behaald gaat worden en ook het komende jaar wordt de realisatie van deze doelstelling erg lastig. Het aantal bouwvergunning loopt namelijk terug daarnaast zijn er ook bouwvergunningen die worden herzien vanwege de wetgeving omtrent de stikstofuitstoot. Regio’s die het op dit gebied erg lastig hebben zijn Eindhoven en Den Haag.

De woningbouw in Eindhoven en Den Haag heeft het erg lastig met betrekking tot de stikstofregels. Dit bericht werd bekend gemaakt door de bestuurders van deze steden. De overheid in Den Haag is eveneens bezorgd over de dilemma’s en vertragingen die ontstaan in het spanningsveld tussen de uitbreiding van de woningbouw aan de ene kant en de stikstofrestricties aan de andere kant. De overheid krijgt hier zelf ook mee te maken. Het Binnenhof wordt bijvoorbeeld verbouwd. Zelfs deze verbouwing van het overheidsgebouw ontkomt niet aan de stikstofregels. De zorgen vloeien voort uit een eerdere uitspraak van de Raad van State (RvS).

De RvS is de hoogste bestuursrechter en de uitspraak heeft daardoor gewicht en moet verplicht worden uitgevoerd. VVD-wethouder Revis heeft in een reactie aangeven dat alle bouwprojecten opnieuw moeten worden beoordeeld. Dit kan “afstel of uitstel als gevolg” hebben geeft de wethouder aan. Daarop vervolgde hij met: “Ik maak mij grote zorgen.” Ook in Eindhoven staan plannen “onder druk” en staan er bouwprojecten “on hold”. Wethouder Torunoglu van de PvdA: “Wij hebben heel snel duidelijkheid nodig over hoe het verder moet”.