Medewerkers afvalsector krijgen meer loon en partnerverlof vanaf 2017

Medewerkers in de afval- en milieusector zullen de komende twee jaar een behoorlijke loonsverhoging tegemoet kunnen zien. De loonsverhoging in deze sector kan wel oplopen tot 7,5 procent. Dit is vastgelegd in een principeakkoord dat vakbonden CNV en FNV sloten over een nieuwe cao.

Arbeidsvoorwaarden
Naast de loonsverhoging is in het principeakkoord ook vastgelegd dat het partnerverlof bij de geboorte van een kind wordt verruimd tot vier weken. De collectieve arbeidsovereenkomst zal van toepassing zijn voor de ongeveer zevenduizend werknemers die werkzaam zijn in de afval- en milieusector. De loonsverhoging die overeen is gekomen bedraagt in totaal zes procent. Daaraan is wel een minimum gekoppeld van 900 euro in 2019. Vanwege deze afspraak gaan werknemers die verhoudingsgewijs een laag loon hebben er het meeste op vooruit.

Uitzendkrachten worden overgenomen
Een andere afspraak is gericht op het beperken van de flexibele dienstverbanden. Zo ontvangen 360 uitzendkrachten die in de afval- en milieusector werkzaam zijn een vast contract. Deze groep uitzendkrachten hebben daardoor meer zekerheid omdat ze rechtstreeks op de loonlijst komen te staan van de werkgever die ze had ingeleend.

Werknemers die wat ouder zijn kunnen bovendien in aanmerking komen voor speciale regelingen. Deze regelingen zorgen er voor dat deze werknemers minder lang hoeven te werken. Hoewel er een principeakkoord ligt zullen de leden van de bonden moeten stemmen over de uitkomst van het cao-akkoord.