Werkgelegenheid in milieusector toegenomen vanaf 2001

De werkgelegenheid in de milieusector is toegenomen vanaf 2001. In de milieusector nam het aantal vaste banen toe tussen 2001 en 2015. De toename van vaste banen in deze sector was 14 procent aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS maakte deze gegevens maandag 20 november 2017 bekend.

Werkgelegenheid
In Nederland nam de totale werkgelegenheid af na 2008. Dit gebeurde ten gevolge van de kredietcrisis. Ondanks de landelijke afname in werkgelegenheid nam het aantal banen in de milieusector niet structureel af. Alleen in 2012 merkte deze sector een afname in werkgelegenheid maar na dat jaar geen de banengroei weer verder. In totaal zijn in de milieusector ongeveer 140.000 werknemers werkzaam.

Milieusector
De milieusector wordt door de CBS beschouwd als de verzamelnaam voor bedrijven die actief zijn in grondstofmanagement en energiebesparing. Ook bedrijven die zich bezig houden met verduurzaming en circulaire economie hogen tot de milieusector.