Principeakkoord cao Metaal en Techniek: meer flexwerkers krijgen vast contract vanaf 2019

In het principeakkoord voor de nieuwe cao Metaal en Techniek is ook aandacht besteed aan het onderwerk flexibel werk oftewel flexwerk. In Nederland dreigt het woord flexwerk een vies woord te worden terwijl veel bedrijven en veel flexwerkers juist erg positief zijn over flexibele arbeid. Omdat er veel negatieve aandacht is voor flexwerk wordt er in cao’s en andere documenten op de arbeidsmarkt extra informatie verstrekt over hoe men met flexibel werk om moet gaan.

Ook tijdens de onderhandelingen voor de nieuwe cao voor de Metaal en Techniek is het onderwerp flexwerk aan de orde gekomen. Werkgevers in deze sector hebben aangegeven dat 5000 flexwerkers straks een vast contract zullen ontvangen. Dit heeft FNV-bestuurder Jacqie van Stigt bekend gemaakt aan de media. “De sector is door dit pakket aantrekkelijker geworden voor personeel, en dat is hard nodig in deze tijden van grote tekorten aan technische mensen.” De vakbonden gaan de komende tijd het principeakkoord voorleggen aan hun leden. Er wordt binnenkort een reactie verwacht. Pas na dit akkoord is er definitief een nieuwe cao Metaal en Techniek.