In 2017 kregen 3,5 miljoen werknemers een nieuwe cao

In het jaar 2017 zijn veel nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten in Nederland. Collectieve arbeidsovereenkomsten worden ook wel aangeduid met de afkorting cao. Hierin zijn afspraken vastgelegd over de voorwaarden waaronder werknemers arbeid kunnen en mogen verrichten bij werkgevers in bepaalde sectoren. Cao’s worden gesloten tussen werkgevers organisaties en werknemersorganisaties die meestal vakbonden worden genoemd.

Werkgeversvereniging AWVN is vaak de organisatie die optreedt als adviseur bij onderhandelingen over een nieuwe cao. Deze organisatie geeft aan dat 2017 een vruchtbaar jaar is als het gaat om nieuw afgesloten cao’s. De werkgeversvereniging geeft aan dat er in 2017 al 3,5 miljoen werknemers onder een nieuwe collectieve overeenkomst werken. Dat aantal komt overeen met 70 procent van de werknemers die onder een cao vallen. Van alle werknemers in Nederland heeft momenteel ongeveer 80 procent een lopende cao. De AWVN noemt dit een relatief hoog percentage.

In een collectieve arbeidsovereenkomst staan over het algemeen ook afspraken over een loonstijging. Gemiddeld zou de loonstijging die afgesproken is in de cao’s van 2017 uitgekomen op 1,7 procent. De loonstijging liep gedurende het jaar steeds verder op. In november kwam de loonstijging die in cao’s werd afgesloten net niet uit op twee procent. Er zijn in 2017 volgens de werkgeversvereniging tot halverwege december in totaal 330 akkoorden afgesloten voor de 465 collectieve arbeidsovereenkomsten die in 2017 afliepen. AWVN heeft niet de verwachting dat de verdere ontwikkelingen in de maand december de jaarcijfers op het gebied van cao’s sterk zullen beïnvloeden.