Mbo-studenten moeten tekort op arbeidsmarkt opvangen vanaf 2017

In Nederland ontstaat er een tekort op de arbeidsmarkt. Dit is duidelijk merkbaar in de bouwsector en de metaaltechniek. Ook in de industrie neemt het tekort aan personeel eerder toe dan af. Het blijkt met name lastig om gekwalificeerd personeel te vinden voor technische uitvoerende functies zoals installatiemonteurs, elektromonteurs en onderhoudsmonteurs van machines en materieel. In feite zijn dit vrijwel allemaal functies waarbij een mbo opleiding in een technische richting vereist is. Het is daarom niet verwonderlijk dat ook de MBO Raad een mening heeft over deze ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Ton Heerts is de voorzitter van de MBO Raad en benadrukt dat de Nederlandse overheid er voor moet zorgen dat meer jongeren gaan kiezen voor een mbo-studie.

Tekort op arbeidsmarkt oplossen
De arbeidsmarkt vraagt om meer afgestudeerde mbo’ers. Heerts heeft het in een verklaring op de website van de MBO Raad over een tekort van honderdtwintigduizend mensen in de zorg. Daarnaast spreekt hij ook over enkele tienduizenden vacante arbeidsplaatsen in overheidsberoepen bij de politie en defensie. Ook de onderwijssector heeft volgens hem te kampen met tekorten aan personeel. Uiteraard benoemt hij ook de bouw, de techniek en de transportsector als sectoren waar honderdduizenden mensen extra ingezet zouden kunnen worden. Volgens de voorzitter van de MBO Raad zou iemand met een mbo-opleiding in deze sectoren bijna 100 procent kans op werk kunnen krijgen.

Liever have en hbo
Hoewel de werkgelegenheid in mbo-functies zal toenemen is er toch sprake van een daling in het aantal jongeren dat een mbo-opleiding gaat volgen. Dit komt volgens Heerts door demografische krimp. Verder zou er volgens hem sprake zijn van een enorme maatschappelijke druk op jongeren om eerst naar de havo te gaan en dan het hbo te proberen. Deze druk zou ook worden uitgeoefend op jongeren die juist beter naar het mbo zouden kunnen gaan.

Investeren in mbo’ers
Tijdens de jaren van de economische crisis zijn er in Nederland verhoudingsgewijs weinig mensen opgeleid. Heerts is van mening dat de overheid ook meer moet doen om werknemers met een mbo-opleiding te blijven stimuleren om hun kennis op peil te houden. Een recent onderzoek van onder meer de SER maakt duidelijk dat juist deze groep steun moeten krijgen voor bij- en omscholing. De overheid zou op dit gebied nadrukkelijk moeten faciliteren. Zo kunnen werknemers zichzelf blijven ontwikkelen en hun meerwaarde op de arbeidsmarkt vergroten. Dit kan bijvoorbeeld door zichzelf specifiek te laten scholen voor functies in tekortsectoren zoals de techniek en de bouw waar steeds meer gekwalificeerd personeel nodig is. De techniek verandert namelijk voortdurend en dat vereist dat werknemers in de technische branche zichzelf ook regelmatig moeten laten omscholen en bijscholen om hun kennis en competenties op peil te houden.