Utiliteit wordt vaker omgebouwd tot woningbouw in 2017

Utiliteit is een verzamelnaam voor gebouwen met een duidelijk gebruiksdoel. Meestal heeft men het over kantoren en winkels maar ook andere bedrijfspanden behoren tot utiliteit. Het interessante van de meeste utiliteit is dat het gebouwen zijn op een goede locatie en dat ze over het algemeen grote (werk)ruimtes bevatten. Dat is een interessant aspect want dit zorgt er voor dat deze gebouwen ook omgebouwd zouden kunnen worden tot bijvoorbeeld woningen. In 2016 zijn er steeds vaker in Nederland utiliteitscomplexen omgebouwd tot woningen. Dit zorgde er voor dat er in 2016 in totaal achtduizend nieuwe woningen op deze wijze zijn gecreëerd. Omgerekend is dit ongeveer 9 procent van alle woningen die in Nederland beschikbaar kwamen en dat is een hoog percentage.

Utiliteit ombouwen tot woning
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden utiliteitscomplexen wel vaker omgebouwd tot woningen. Ook in 2015 gebeurde dit regelmatig volgens het statistiekbureau. Tussen 2015 en 2016 is geen duidelijke stijging te zien in het aantal woningen dat is ontstaan door utiliteit te verbouwen.

Het CBS merkt wel op dat in de stad Eindhoven de meeste huizen zijn ontstaan op deze manier in 2016. Ook in 2015 had deze stad het meeste aantal woningen weten te creëren door utiliteit om te bouwen. Verder zijn ook andere grote steden hier actief mee bezig zoals Amsterdam, Den Haag, Breda en Leiden. De afgelopen jaren zijn ook in die steden veel woningen ontstaan door bestaande utiliteit te verbouwen.

De overheid
Op zich lijkt het eenvoudig om een kantoor of andere bedrijfspand te verbouwen tot een woning maar de praktijk is echter minder eenvoudig. De overheid stelt namelijk bestemmingsplannen op en bepaalt dus in feite welke gebouwen en welke gebieden in en rondom een stad mogen worden voorzien van woningen. Gelukkig heeft ook de overheid in de gaten dat steeds meer woonruimte nodig is in grote steden en dat de ruimte daarvoor vaak beperkt is. Creatieve oplossingen zijn daardoor noodzakelijk geworden. Dat zorgt er voor dat de overheid vaker een akkoord geeft voor deze wijzigingen in een bestemmingsplan.

In totaal zijn tussen 2012 en 2016 in Nederland 34.000 nieuwe woningen op deze manier aan de woningmarkt toegevoegd. Hiervan was ongeveer de helft een omgebouwd kantoor en de rest had een andere functie. Zo werden bijvoorbeeld ook ontmoetingscentrums omgebouwd tot woning of schoolgebouwen. Ook andere gebouwen met een maatschappelijke functie werden tot woning omgebouwd zoals gymzalen. Dit alles zorgt er voor dat er steeds meer woningen aangeboden konden worden aan de mensen die woningen zoeken op de woningmarkt.