Massaproductie elektrische auto’s door Toyota start in 2019 in China

Toyota is een wereldwijd bekende Japanse automaker die net al veel andere automerken het belang van elektrisch rijden laat doorklinken in de ontwikkeling en productie van nieuwe elektrische auto’s. De Japanse krant Asahi heeft dit weekend bekend gemaakt dat Toyota vermoedelijk in 2019 zal gaan starten met de massaproductie van elektrische auto’s in China.

China gaat al jaren gebukt onder zware smog in grote steden. Dit komt door de kolencentrales maar ook door het autoverkeer en heeft grote gevolgen voor de luchtkwaliteit en gezondheid van mens en dier. Daarnaast draagt China door de enorme CO2 uitstoot bij aan de opwarming van de aarde. Geen wonder dat China steeds meer de focus gaat leggen op duurzame energiebronnen en hernieuwbare energie. Dit heeft niet alleen te maken met de energievoorziening die steeds meer gericht zal worden op windenergie, zonne-energie en waterkrachtcentrales maar ook op de energieverbruikers waaronder de auto.

China heeft specifieke doelstellingen vastgesteld voor elektrisch rijden. Zo wil het grote land in 2025 dat 20 procent van alle auto’s die verkochte auto’s een elektrische auto is of een zogenaamde plug-in hybride voertuig is.De productie van Toyota zal voor een deel afhangen van subsidies en regelgeving. Deze gegevens zorgen er voor dat er een duidelijk beeld kan worden gegeven van het productietempo en de start van de massaproductie. Vermoedelijk zal Toyota in China aan de start van de massaproductie enkele duizenden elektrische voertuigen per jaar produceren in China. Dit aantal kan echter worden opgeschaald.