Helft bouwprojecten ligt stil in bouwvak 2017

In 2017 is er sprake van een verdere groei in opdrachten voor bouwbedrijven. Het aantal nieuwbouwprojecten voor zowel woningen als utiliteit neemt toe. Men zou zeggen dat door de enorme toestroom aan opdrachten er weinig tijd is om vakantie te vieren in de bouw maar dat blijkt in de praktijk toch anders. De zogenaamde ‘bouwvak’ is weer aangebroken voor een groot deel van Nederland. In deze periode was het van oudsher rustig op de bouw. Vroeger was de bouwvakperiode een aaneengesloten periode van drie weken waarin de bouw vrijwel volledig stil kwam te liggen en de bouwvakkers zo goed als verplicht waren om vakantie op te nemen. Dit is tegenwoordig echter anders.

Bouwvak is niet verplicht
Sinds 1981 is het in Nederland niet meer verplicht om een bouwvakperiode te hanteren als bouwbedrijf. Aannemers en onderaannemers hoeven dus niet meer hun personeel in de bouwvakperiode te verplichten om vakantie op te nemen. De vakbonden waren tegen een verplichte bouwvak. Ze vinden dat bouwvakkers zelf de keuze moeten krijgen wanneer ze vakantie moeten of willen nemen. Door de brancheorganisatie wordt wel een advies gegeven voor de vakantieperiode in de bouw. In overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kunnen werkgevers zelf bepalen of ze het advies opvolgen of niet.

Bouwvakperiode 2017
De bouwvakperiode verschilt op basis van regio net als de schoolvakanties. Hieronder is een kort overzicht weergegeven van de verschillende bouwvakperiodes.

  • Bouwvakperiode voor regio Noord: loopt van 7 augustus 2017 tot en met 25 augustus 2017. Dit is week 32 t/m 34
  • Bouwvakperiode voor regio Midden: loopt van 24 jul 2017 tot en met 11 aug 2017. Dit zijn de weken 30 t/m 32.
  • Bouwvakperiode voor regio Zuid: loopt van 31 jul 2017 tot en met 18 augustus 2017. Dit is week 31 t/m 33.

Wanneer de bouwvakperiode ingaat is afhankelijk van de regio waar je woont of werkt. De bouwvakperiode is echter in elke regio drie weken.

Rustig in de bouwvakperiode van 2017
Een groot deel van de bouwprojecten zal in 2017 stil komen te liggen. USP Marketing Consultancy heeft een steekproef gehouden onder 151 bedrijven in de bouw. Hieruit komt naar voren dat helft van de woningbouwprojecten en kantorenbouwprojecten volledig stil worden gelegd in de bouwvak. Ongeveer 15 procent van allen bouwbedrijven werken op halve kracht door. Daarnaast is ongeveer dertig procent van de bouwbedrijven van plan om volledig door te werken tijdens de bouwvakperiode. Het is desondanks bijzonder dat veel bouwbedrijven toch de bouwvakperiode (gedeeltelijk) in acht nemen. Volgens de ING zal de bouwproductie in 2017 naar verwachting met 4 procent aantrekken. Er is dus werk genoeg in de bouw.