Landelijke dag Sterk Techniekonderwijs in Evoluon 16 november 2023

Sterk Techniekonderwijs gaat op donderdagmiddag 16 november 2023 in het Evoluon in Eindhoven de landelijke dag Sterk Techniekonderwijs laten plaatsvinden. Het is inmiddels de derde landelijke Sterk Techniekonderwijs dag die wordt gehouden. Tijdens deze dag komen veel verschillende mensen en organisaties bijelkaar die een rol hebben op het gebied van de technische arbeidsmarkt en opleidingen in de techniek. De nieuwe periode van 2025 en 2026 van Sterk Techniek onderwijs komt aan de orde.

Retrofuture expositie

Het programma start met een opening waarna een gezamenlijke lunch plaatsvind. Daarna hebben de deelnemers de mogelijkheid om een expositie te bezoeken met de naam: Make yourself Future-proof. De toekomstbestendigheid van de techniek is natuurlijk altijd een onderwerp dat technisch onderwijs moet bezighouden. Echter zijn ook bedrijven voortdurend bezig met de toekomstbestendigheid van hun organisatie. In deze expositie wordt aandacht besteed aan de toekomst van gisteren. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de toekomstdromen die de mensheid altijd heeft gehad. In het verleden hebben veel mensen gedroomd over de toekomst en welke rol techniek daarin zou krijgen. Veel toekomstdromen kunnen alleen doormiddel van techniek worden gerealiseerd. Retrofuture biedt een overzicht van hoe mensen in het verleden de toekomst voorstelden en wat op dit moment de verwachtingen zijn van mensen over de toekomst.

Deelnemen aan STO dag

Uiteraard krijgen de deelnemers de mogelijkheid om mee te denken over de onderwerpen die voor technisch onderwijs belangrijk zijn. In groepen gaan de deelnemers aan de slag met verschillende thema’s om er voor te zorgen dat de samenwerking tussen het vmbo en het mbo beter wordt. Ook komen onderwerpen als verbreding van doelgroepen, borging en andere aspecten aan de orde. Er is voldoende ruimte om eigen ervaringen in te brengen. Daarnaast kunnen ook oplossingen worden voorgedragen of nieuwe activiteiten worden bedacht om Sterk Techniekonderwijs in Nederland nog beter vorm te geven.