Snelle doorstart Heiploeg in 2014 heeft medewerkers gedupeerd

Heiploeg is in Noord Nederland een begrip. Het is een bekende garnalenverwerker met witte vrachtwagens die overal in Nederland en daar buiten rijden. Toen het bedrijf in 2014 een snelle doorstart maakte na een faillissement leek alles weer in orde. De doorstart heeft een flink aantal medewerkers hun baan gekost. Voor 2014 werkten er ongeveer 300 werknemers bij de garnalenverwerker. Dit aantal nam af tot 210 medewerkers na de doorstart. Dat is echter niet het enige wat er veranderde. De arbeidsvoorwaarden van de medewerkers die konden blijven werken werden aanzienlijk beperkt. Volgens de vakbonden moesten werknemers die bij Heiploeg aan de slag konden blijven onder andere vrije dagen inleveren maar ook toeslagen voor onregelmatige werktijden. Verder werden ook de eindejaarsuitkeringen afgenomen. Door de vakbonden werd Heiploeg er van beschuldigd een goedkoper reorganisatie door te voeren. De doorstart zou tot in de puntjes zijn voorbereid na het faillissement en zou de werknemers hebben benadeeld.

Pre-packfailissement

Nadat de vakbonden twee nederlagen bij Nederlandse rechters hadden opgelopen is de situatie aan de Hoge Raad voorgelegd. Deze heeft de zaak vervolgens aan het Europese Hof van Justitie voorgelegd. Het Europese Hof heeft geoordeeld dat bij faillissementen de arbeidsvoorwaarden van overgebleven personeel mogen in principe mogen verslechteren. Echter was er bij Heiploeg sprake van een zeer snelle doorstart. Een dergelijke doorstart na een faillissement wordt ook wel een pre-packfailissement genoemd. Hierbij is de uitzondering ook van toepassing alleen zijn er dan wel regels aan verbonden. Het bedrijf moet zich houden aan de wettelijke regeling voor dergelijke situaties. Een dergelijke wettelijke regeling zou ontbreken volgens advocaat-generaal Berend Jan Drijber. Dat heeft deze advocaat eerder dit jaar in een advies aan de Hoge Raad bekend gemaakt. Omdat er niet aan een wettelijke regeling is voldaan zou de versobering van de arbeidsvoorwaarden juridisch niet mogen plaatsvinden. Zowel de Eerste Kamer als de Tweede Kamer hebben niet bepaald wat wel en niet toegestaan is bij de omstreden pre-packfaillissementen. Deze constatering heeft er voor gezorgd dat de Hoge Raad de vakbond FNV in het gelijk heeft gesteld. De eerdere uitspraken van rechters zijn vernietigd. Nu gaat de vakbond FNV in overleg met Heiploeg om de gedupeerde medewerkers te compenseren.