Kosten windpark voor de kust van Zeeland vallen mee in 2016

Het is van te voren moeilijk in te schatten wat precies de kosten zijn als men een bouwwerk gaat plaatsen. Als men dit doet op land kan men nog rekening houden met bepaalde aspecten zoals de bodemsamenstelling en de locatie. Lastiger wordt het wanneer men op zee bouwwerken wil aanleggen. Op zee zijn de invloeden van het weer nog groter. Geen wonder dat men de Noordzee heeft uitgekozen als locatie voor een groot windmolenpark. Op zee is er geen beschutting tegen de wind en kan men een groot rendement realiseren uit de windmolens.

Er zijn uiteraard ook kosten verbonden aan het plaatsen van een windpark. Het windpark voor de kust van Zeeland wordt voor Nederland het eerste windpark op de Noordzee. Het ramen van de kosten is dan lastig. Toch blijken de kosten mee te vallen. Hierdoor verwacht de overheid minder subsidie te hoeven verstrekken aan de bouw van het windpark. De overheid heeft van te voren een raming gemaakt van de kosten en is vervolgens een inschrijfprocedure gestart. Bedrijven kunnen inschrijven op de grote klus voor de bouw van windpark Borssele. De overheid ontving 38 biedingen op dit grote project. Dit maakte de Volkskrant dinsdag 24 mei 2016 bekend. De exacte besparing op het windmolenpark is nog onbekend. Dat is natuurlijk ook afhankelijk van het bedrijf dat de opdracht gegund krijgt. In augustus 2016 wordt pas bekend gemaakt wat de besparing precies is.

De biedingen die bedrijven konden doen zijn gebaseerd op een maximale kostprijs per kilowattuur. Deze is voor het windpark Borssele vastgesteld op  12,4 cent per kilowattuur. De biedingen zullen naar verwachting aanzienlijk lager zijn geweest. Volgens minister kamp heeft de windsector laten zien dat ze een belangrijke stap heeft gezet in het reduceren van de kosten. Volgens hem zal het windpark waarschijnlijk tegen lagere kosten worden gebouwd dan verwacht.

Reactie van Technisch Werken
De kosten van een bouwproject van de overheid vallen meestal in de praktijk tegen. Nu heeft men voor de start van het bouwproject een positieve indruk gewekt over de kosten. Dat schept natuurlijk verwachtingen van de bevolking. Dat is heel lastig want tijdens het bouwen kunnen er allemaal kosten bij komen. De overheid moet dat van te voren goed afdekken. Er zullen onvoorziene omstandigheden ontstaan die het bouwen bemoeilijken op de Noordzee en de kosten verhogen. Daar moet een goede oplossing voor gevonden worden. Veel bedrijven proberen zich van te voren in te dekken doormiddel van allemaal juridische clausules. Ook de overheid zal dit trachten te doen. Pas als het windmolenpark gebouwd is zal men echt een duidelijk beeld kunnen geven van de kosten.