Nederlandse zzp’ers willen langer doorwerken aldus rapport TNO-CBS 2016

Zelfstandige ondernemers zonder personeel worden ook wel zzp’ers  genoemd. Deze bijzondere groep werknemers die feitelijk ook ondernemer zijn neemt in omvang toe in Nederland. Omdat zzp’ers ingeleend worden door bedrijven om bepaalde klussen of projecten uit te voeren zijn zzp’ers in feite inleenkrachten die door opdrachtgevers (inleners) worden ingeschakeld. Daardoor rekent men zzp’ers ook tot de flexwerkers oftewel de flexibele arbeidskrachten in Nederland.

Omdat het aantal zzp’ers toeneemt in Nederland wordt er regelmatig onderzoek gedaan naar de wensen en ambities van deze groep op de arbeidsmarkt. Op maandag 23 mei 2016 werden de resultaten van een onderzoek van TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerd. Hieruit kwam naar voren dat veel zzp’ers in Nederland gemiddeld langer willen doorwerken dan werknemers. Gemiddeld willen zzp’ers doorwerken tot ze 67 jaar zijn. Werknemers in Nederland willen als 63 jaar zijn het liefst met pensioen gaan.

De wens om langer door te werken heeft echter niet alleen te maken met het soort dienstverband. Vooral de aard van het werk lijkt de doorslag te geven aldus de onderzoeksbureaus. Het gaat daarbij onder andere om de taken die uitgevoerd moeten worden en de mate van de autonomie die iemand heeft in zijn of haar functie. Ook de fysieke en psychische belasting speelt een rol evenals de afwisseling en variatie in de werkzaamheden. Vooral voor zzp’ers is het belangrijk dat er veel variatie is in de werkzaamheden. De leeftijden die in de tweede alinea van dit artikel zijn genoemd komen overeen met de verwachting die zzp’ers en werknemers hebben met betrekking tot hoe lang ze door kunnen werken.

Reactie van Technisch Werken
De overheid en de maatschappij zal rekening moeten houden met een toename in het aantal zzp’ers. Daar moet ook het premiestelsel op worden aangepast in Nederland. De premiepot moet ook groeien om er voor te zorgen dat er voldoende geld is om mensen in een uitkeringspositie te kunnen betalen. Dit sociale stelsel vereist echter een voldoende geldstroom. De overheid moet er ook voor zorgen dat zzp’ers voldoende verzekerd zijn omdat er anders enorme financiële problemen kunnen ontstaan.

Met name in de techniek en de bouw zijn veel zzp’ers actief. Verschillende specialisten werken als zelfstandigen op de arbeidsmarkt. Bij bouwbedrijven werken bijvoorbeeld stukadoors, dikwandige installatiemonteurs, lassers, timmermannen en andere specialisten als zzp’er. Daarnaast zijn deze werknemers ook wel in loondienst werkzaam bij bedrijven. Zzp’ers  vormen een bijzondere groep op de arbeidsmarkt. Ze werken flexibel maar zijn meestal niet in dienst bij een uitzendbureau of een ander arbeidsbemiddelingsbureau. Ze zijn afhankelijk van een netwerk en kunnen veel opdrachten verwachten als ze een goede reputatie hebben.