Klimbossen onveilig door corrosie en houtrot in 2017

De afgelopen jaren zijn er steeds meer klimbossen gemaakt in Nederland. Een klimbos is een bos waarin speciale constructies zijn aangebracht waardoor men in bomen kan klimmen en van boom naar boom kan klimmen. Doormiddel van ladders, touwen en hangbruggen kunnen in klimbossen speciale parcours en routes worden afgelegd. Een klimbos is voor jong en oud vaak een leuke omgeving om buiten actief bezig te zijn in de natuur. Dat zijn natuurlijk allemaal positieve aspecten maar de risico’s worden vaak onderschat. Men werkt in de natuur en bomen, hout, touwen en andere materialen worden voortdurend aan weer, wind en zonlicht blootgesteld. Dat heeft meestal slijtage tot gevolg. Daardoor kunnen er gevaren ontstaan.

Misstanden in klimbossen
De veiligheid van touwparcoursen en klimbossen is van groot belang omdat men vaak doormiddel van een schakel gezekerd is aan een touw dat bevestigd is aan een boom of tak. Wanneer één van deze bevestigingsmiddelen defect is of in slechte staat van onderhoud dan kan dit betekenen dat een deelnemer aan het klimparcours ten val komt. Het is belangrijk dat de veiligheidsrichtlijnen in acht worden genomen en dat de deelnemers en leidinggevenden zich daar aan houden. Er zijn echter geen wetten en regels geformuleerd op dit gebied.

Tv-programma EenVandaag
Dit werd door het tv-programma EenVandaag gemeld. Er werd bovendien onderzoek gedaan naar vijf klimparken waaruit naar voren kwam dat de veiligheid van klimparken niet altijd even goed op orde is. Door het gebrek aan duidelijke wetten en regels is het ook lastig om toezicht te handhaven. Drie van de vijf klimparken die in het onderzoek zijn bekeken hadden veiligheidsrisico’s. Er werden onveilige situaties geconstateerd zoals houtrot in platforms die op hoogte waren aangebracht. Ook dode bomen en het verkeerd gebruik van bevestigingsmaterialen kwam voor. Ook het gebruik van staalkabels is gevaarlijk omdat deze kunnen gaan roesten.

European Rope Course Association
Al deze misstanden maken het gebruik van klimbossen niet veiliger. De deskundigen die door EenVandaag werden gesproken hadden hun verbazing geuit over de hoeveelheid houtrot die werd geconstateerd. Dit komt voor omdat er dikwijls verkeerd hout wordt gebruikt of hout dat niet geïmpregneerd is. Verder zorgen de spanbanden ook voor problemen. Als bomen te strak worden vastgebonden gaan ze binnen drie tot vier jaar door aldus Frank Schilders. Hij is inspecteur van klimparcoursen en bestuurslid van de European Rope Course Association (ERCA).