Klimaattop Rotterdam 26 oktober 2016

Vandaag, op 26 oktober 2016, werd er in Rotterdam een Nationale Klimaattop gehouden. Er waren verschillende organisaties aanwezig waaronder milieuorganisaties zoals Greenpeace en bedrijven zoals Shell. Afgevaardigden van deze bedrijven schudden elkaar zelfs vriendelijk de hand op deze top. De top werd gehouden in een Van Nelle Fabriek. De sfeer op deze locatie was optimistisch. Er werd zelfs gedemonstreerd op een vriendelijke manier. Een aantal actievoerders hadden een spandoek ontvouwd waarmee ze aandacht wilden vragen om pensioenfonds ABP fossielvrij te maken. deze actievoerders mochten zelfs naast het podium blijven staan.

Er was ook reden voor een positieve bijeenkomst omdat de meeste aanwezigen het wel eens zijn over het feit dat de emissie van CO2 moet worden gereduceerd. Er moesten tijdens de top concrete plannen en oplossingen worden bedacht door de aanwezigen om er voor te zorgen dat Nederland aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs zal voldoen. In dit akkoord heeft Nederland vastgelegd dat ze in 2050 de CO2-uitstoot zal verminderen met 80 tot 95 procent ten opzichte van 1990. Ook  premier Rutte geeft aan dat er nog veel moet gebeuren in Nederland om de doelstellingen van het akkoord in Parijs te halen. Hij benadrukte tijdens de opening dat iedereen met elkaar moet samenwerken en dat alle betrokkenen gezamenlijk ieders denkkracht ten volle zullen moeten benutten. Dan kunnen we onze ambities waarmaken aldus de premier.