Nederland streeft naar mondiaal energieneutraal tijdens klimaattop

Staatssecretaris Wilma Mansveld van Milieu heeft in een interview met nieuwswebsite NU.nl aangegeven dat ze streeft naar een duurzame energieproductie. Daarvoor moet de CO-2 uitstoot worden teruggedrongen met 80 tot 95 procent voor het jaar 2050. Dinsdag 19 november 2013 gaat ze naar een klimaattop in Warschau. Tijdens deze top moet volgens Mansveld een “fundament” worden gelegd voor een nieuw mondiaal akkoord over het klimaat. Dit richtlijnen in het klimaatakkoord moeten van toepassing zijn na 202. De afspraken die dinsdag in Warschau worden gemaakt moeten in 2015 op de klimaattop in Parijs definitief worden vastgelegd.

Mansveld wil er voor zorgen dat de maatregelen de opwarming van de aarde vertragen. De aarde moet tussen 1990 en 2100 met maximaal 2 graden opwarmen. Daarvoor is een beperking van de CO-2 uitstoot noodzakelijk. De staatsecretaris streeft naar een binden akkoord waarin doelstellingen zijn vermeld die de CO-2 uitstoot omlaag moeten brengen. Het is volgens haar heel moeilijk om de afspraken in een internationaal akkoord juridisch bindend te maken. Vooral met landen als China en de VS zijn juridisch bindende afspraken moeilijk te maken.

Reactie Technisch Werken
Nederland wil er voor zorgen dat andere landen milieubewuster worden en effectiever omgaan met het energieverbruik. Hoewel we een klein land zijn hebben we verhoudingsgewijs veel inwoners per vierkante kilometer. Een land als Nederland probeert ook binnen haar eigen grenzen effectief met energie om te gaan. Het gebruik van zonnepanelen wordt in Nederland gestimuleerd evenals het aanbrengen van isolatie in woningen. Dit zijn al belangrijke stappen. De kolencentrales in Nederland stoten nog veel CO-2 uit. Ook dit dient beperkt te worden. Toch is de energie die uit kolen worden gehaald nog niet te vervangen door duurzame energie. Windenergie en zonne-energie is niet op elk moment evenveel aanwezig.

Dat kolencentrales zeer vervuilend zijn bleek gisteren wel in een rapportage in het nieuws. In sommige steden in China is zoveel smog dat de mensen elkaar op straat nauwelijks kunnen zien. Dit heeft natuurlijk ernstige gevolgen voor de gezondheid van de mensen en voor het milieu. Daarom denkt ook China nu na over duurzame energie. Dit kan er voor zorgen dat China met een andere houding aanwezig is op de klimaattop. Landen kunnen kennis met elkaar delen over duurzaamheid. Dat gebeurd op dit moment al maar kan nog veel intensiever plaatsvinden. Dat schept weer nieuwe kansen voor de beperking van de CO-2 uitstoot in de wereld.