Kabinet wil nog 2 kolencentrales sluiten in 2017?

Het kabinet weet dan Nederland nog lang niet voldoet aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Daarom overweegt het kabinet om op korte termijn nog twee kolencentrales in Nederland te sluiten. Het zou bij dit besluit gaan om de Amercentrale 9 die bij Geertruidenberg staat en de kolencentrale Hemweg 8 bij Amsterdam. Het kaninet wil in het najaar van 2016 definitief een besluit hierover nemen.

De genoemde kolencentrales zijn in de jaren negentig gebouwd. Eerder had het kabinet al besloten dat de vijf oudste kolencentrales in Nederland gesloten moeten worden. Het besluit om nog twee extra kkolencentrales te sluiten is een gevolg van de rrichtlijnen van het Klimaatakkoord dat in 2015 in Parijs is gesloten. Minister Henk Kamp van Economische Zaken en staatssecretaris Sharon Dijksma van Milieu zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor de uitvoering van het Klimaatakkoord en het vertalen van de richtlijnen van het akkoord in de besluitvorming van de Nederlandse overheid.

Er zijn echter meer organisaties in Nederland die zich met de besluitvorming van de Nederlandse overheid bemoeien. Duurzaamheidsorganisatie Urgenda heeft bijvoorbeeld een rechtszaak aangespannen tegen de overheid om verdere verduurzaming af te dwingen. In deze zaak oordeelde de rechter dat Nederland meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Dit besluit is mede van invloed geweest op het bericht dat het kabinet nog twee kolencentrales wil sluiten.

Door het sluiten van twee extra kolencentrales denken Dijksma en Kamp de uitstoot van het vervuilende broeikas kooldioxide (CO2) in Nederland verder terug te kunnen dringen. Dit hebben ze zaterdag aan de Tweede Kamer geschreven. Voordat het besluit definitief wordt willen Kamp en Dijksma de komende tijd onderzoeken hoeveel de uitstoot van broeikasgassen in Nederland zal verminderen als de twee extra kolencentrales worden gesloten.

Reactie van Technisch Werken

Het sluiten van kolencentrales is niet eenvoudig. Kolencentrales hebben een belangrijk nut voor de elektriciteitsvoorziening. Als kolencentrales worden gesloten moet men oplossingen vinden in duurzame energiebronnen. Die moeten dikwijls nog worden aangelegd. Dat zorgt bovendien voor extra kosten voor de Staat. Voor de ovoverheid begint de tijd steeds meer te dringen. Er moeten nu versneld besluiten worden genomen. Dat vergroot de kans op verkeerde beslissingen.