Nieuw kabinet moet beslissen over sluiten kolencentrales vanaf 2017

Het lijkt er op dat een nieuw kabinet de taak krijgt om te beslissen over het sluiten van meer kolencentrales in Nederland. De toekomst van de Nederlandse kolencentrales komt daardoor in de handen van de volgende regering. Deze conclusie kun je trekken op basis van de brief die minister Henk Kamp van Economische Zaken donderdag 19 januari 2017 naar de Tweede Kamer heeft gestuurt. In 2016 had de Tweede Kamer al om een uiteenzetting van de toekomstscenario’s voor de vijf overgebleven kolencentrales gevraagd.

Kolencentrales zijn al vaker een onderwerp van discussie geweest voor de regeringspartijen PvdA en VVD. Door deze discussie kan de regering geen duidelijke voorkeur uitspreken voor een van de scenario’s. De regering heeft echter wel besloten dat de meest vervuilende kolencentrale gesloten zal worden als blijkt dat zonder de sluiting van de kolencentrale de doelstelling uit het Urgenda-vonnis niet gehaald wordt. Het Urgenda-vonnis volgde op de zogenaamde Urgenda-zaak die bij de rechtbank in Den Haag was aangespannen door milieuorganisatie Urgenda.

In deze rechtszaak oordeelde de rechter dat Nederland op dat moment te weinig deed om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. De doelstelling is dat de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25 procent zijn teruggedrongen ten opzichte van de uitstoot van deze gassen die gemeten werd in 1990, oordeelde de rechter. Veel milieuorganisaties en steeds meer politieke partijen vineen dat kolencentrales niet meer passen in een maatschappij die gericht is op duurzaamheid. Ondanks dat neemt minister Kamp geen beslissing over het ssluiten van vervuilende kolencentrales.

Minister Kamp beweerde in 2016 dat Nederland op koers ligt om de doelstellingen uit het Energieakkoord te halen. Daarom hoeven er volgens hem geen extra kolencentrales te worden gesloten. De regeringspartij PvdA wil echter dat de kolencentrales in Nederland sneller dichtgaan. VVD-minister Kamp geeft aan dat het Urgenda-vonnisgehaald kan worden zonder verdere sluiting van kolencentrales. Er zijn weer veverkiezingen in 2017 een nieuwe regering moet nu de beslissing over de kolencentrales gaan nemen. Eind 2017 zal de regering in de zogenoemde Energieverkenning de balans opmaken. Dan wordt gekeken of Nederland nog op koers ligt om de doelstelling uit het Urgenda-vonnis te behalen of dat er verdere stappen nodig zijn.