Kabinet overweegt om 2 nieuwe kolencentrales te sluiten voor 2020

Kolencentrales staan al geruime tijd ter discussie in Nederland. Voorstanders zeggen dat kolencentrales noodzakelijk zijn voor de Nederlandse energievoorziening. Tegenstanders zeggen echter dat men meer gebruik moet maken van zogenoemde hernieuwbare energiebronnen en dat kolencentrales overbodig worden. Het is anno 2016 moeilijk te bepalen wie precies gelijk heeft in deze discussie. Dit komt omdat Nederland nog niet geprobeerd heeft om alle kolencentrales te sluiten om te kijken of de overige energiebronnen voldoende energie kunnen opwekken en leveren. Er zijn natuurlijk redenen waarom men dit risico nog niet heeft aangegaan.

CO2 reductie
Op een gegeven moment wordt de druk op de regering om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen steeds groter. De overheid moet er voor zorgen dat de emissie van CO2 voor 2020 aanzienlijk wordt gereduceerd. Volgens dagblad Trouw moeten een of twee nieuwe kolencentrales in Nederland worden gesloten om aan de eisen te voldoen. Het dagblad heeft deze conclusie gebaseerd op een rapport dat een aantal leden van het dagblad mocht inzien. Het rapport is echter nog geheim en is opgesteld onderzoeksbureau CE Delft. Dit onderzoeksbureau beschrijft in het rapport welke maatregelen nodig zijn om te voldoen aan het vonnis in de zogeheten Urgenda-zaak. Het onderzoek werd in opdracht van milieuorganisatie European Climate Foundation en het energiebedrijf Eneco uitgevoerd.

Urgenda-zaak
De Urgenda rechtszaak was een bijzondere rechtszaak in Nederland. De rechter bepaalde namelijk dat Nederland in feite meer moet doen om ons land en de energievoorziening te verduurzamen. De CO2-uitstoot moest in 2020 in totaal een vijfentwintig procent lager zijn dan de CO2 uitstoot die gemeten was in 1990. Deze doelstelling is belangrijk voor het adequaat aanpakken van het klimaatprobleem. Het vonnis kwam in juni 2015 en in reactie daarop besloot het kabinet onder andere om twee kolencentrales uit de jaren negentig te sluiten. Dit besluit kwam bovenop de beslissing om vijf kolencentrales uit de tachtiger jaren te sluiten. Dat besluit was echter al eerder genomen. Als al deze voorgenomen plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd worden de klimaatdoelstellingen slechts voor de helft gehaald aldus het rapport van onderzoeksbureau CE Delft. Als er echter twee nieuwe kolencentrales worden gesloten kan men de klimaatdoelstellingen waarschijnlijk wel halen.

Weerstand
Het idee om twee nieuwe kolencentrales te sluiten wordt door minister Kamp van Economische Zaken van de hand gewezen. Hij vindt dit voorstel maar niets omdat het sluiten van de nieuwste kolencentrales in zijn ogen kapitaalvernietiging is. Men zou door het sluiten van de kolencentrales meer gebruik moeten maken van gascentrales. Daarnaast zal men ook meer energie moeten kopen uit het buitenland. Vermoedelijk zal het kabinet in de maand september met een nieuw pakket aan maatregelen komen voor de bescherming van het klimaat.