Kabinet wil grondstoffenakkoord in 2016

In 2016 wil het kabinet dat er een akkoord wordt gesloten tussen verschillende organisaties in de maatschappij over het hergebruiken van grondstoffen. Zowel gemeenten, provincies als bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten het grondstoffenakkoord met elkaar sluiten. Volgens staatssecretaris Dijksma van milieu en minister Kamp van economie benadrukken de noodzaak van het sluiten van een grondstoffenakkoord. Grondstoffen worden steeds schaarser daarom moet men zorgvuldig met grondstoffen omgaan.

De overheid wil dat in 2050 alle grondstoffen opnieuw worden gebruikt. Staatssecretaris Dijksma geeft aan de we een “extra aarde” nodig hebben als we op hetzelfde niveau door blijven gaan met het delven van schaarse grondstoffen uit de aardbodem. Daarnaast benadrukt de staatssecretaris dat er een verandering moet optreden in de mentaliteit van mensen en bedrijven. We moeten volgens haar af van de wegwerpmentaliteit.

Afvalscheiding op basisscholen
Door staatssecretaris Dijksma en minister Kamp wordt een bedrag van 27 miljoen euro beschikbaar gesteld om de afvalscheiding te verbeteren in Nederland. Een deel van dit bedrag wordt gebruikt om de afscheiding te optimaliseren op zevenduizend Nederlandse basisscholen. Verder wordt een deel van het bedrag ook gebruikt om alternatieven te ontwikkelen voor niet-recyclebare verpakkingen. Hierbij kan men denken aan de ontwikkeling van nieuwe verpakkingen voor chipszakken en soeppakken. Deze verpakkingen kunnen op dit moment nog niet gerecycled worden. Dijksma en Kamp zoeken ook de samenwerking op met een aantal banken. Zo willen ze in gesprek treden met de Rabobank, de ING en de ABN Amro om na te gaan of er mogelijkheden zijn om innovatieve oplossingen voor hergebruik beter stimuleren.

Circulaire economie
Minister Kamp is hanteert de term “circulaire economie”. Met dit woord doelt hij op het continue hergebruiken van grondstoffen. Dit is volgens hem belangrijk voor het klimaat. Daarnaast zou een circulaire economie ook voor een betere werkgelegenheid zorgen. Er zou nogal wat werk zijn in het verzamelen van afval en het recyclen daarvan. Eerst moet er maar een grondstoffenakkoord worden gesloten in de maatschappij. Pas dan kan men kijken of men deze positieve ontwikkeling door kan zetten tot een optimaal grondstoffenbeleid.