Nederland gebruikt minder ruwe grondstoffen in 2016 dan in 2010

In Nederland is het gebruik van ruwe grondstoffen afgenomen. In 2016 is het gebruik van ruwe grondstoffen ongeveer 14 procent gereduceerd ten opzichte van tien jaar geleden.  Dit werd donderdag 10 november 2016 bekend gemaakt door Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De afname in het gebruik van ruwe grondstoffen ziet het CBS als een gunstige ontwikkeling richting een circulaire economie.

Circulaire economie
Niet op alle gebieden neemt het gebruik van grondstoffen af. In de periode tussen 2010 en 2014 is het consumentengebruik in Nederland juist gegroeid. Daarbij is rekening gehouden met de ingevoerde consumentenproducten. De overheid van Nederland heeft aangegeven dat er minder ruwe grondstoffen gebruikt moeten worden de komende jaren. In 2030 moet Nederland het gebruik van grondstoffen met de helft hebben verminderd. Voor 2050 heeft de overheid de doelstelling benoemd om volledig circulair te zijn. Een circulaire economie is een economie die volledig draait op teruggewonnen grondstoffen. In een dergelijke economie zijn er geen ‘nieuwe’ grondstoffen meer nodig voor de productie.