Kabinet wil CO2 uitstoot in 2050 aanzienlijk verlaagd hebben

De Nederlandse regering heeft ambitieuze plannen met betrekking tot de reductie van de CO2 emissie. De doelstelling is dat in Nederland in 2050 nog maar nauwelijks CO2 wordt uitgestoten in de atmosfeer. Het is echter onmogelijk om de CO2 emissie in één keer op een zeer laag niveau te brengen. Daarom moet de uitstoot van deze schadelijke stof in verschillende stappen worden afgebouwd. Dit heeft minister Henk Kamp van Economische Zaken laten vastleggen in de Energieagenda. Deze Energieagenda werd op woensdag 7 december 2016 gepubliceerd.

De vraag naar energie moet worden verminderd. Dit moet onder andere gebeuren door energiebesparingen. Daarnaast komt de focus meer te liggen op het duurzaam winnen van elektrische energie en het gebruik van warmte uit duurzame warmtebronnen. Het kabinet wil het aantal windmolens op zee verder gaan uitbreiden de komende tijd. Op dit moment moeten woningen vrijwel altijd verplicht worden aangesloten op een gasnetwerk maar deze verplichting komt te vervallen. In de toekomst worden bij nieuwbouwprojecten niet automatisch nieuwe gasnetten aangelegd. Hierdoor moet de afname en het gebruik van aardgas worden beperkt.