CO2-uitstoot 2,2 procent gedaald in vierde kwartaal 2017

De CO2-uitstoot in Nederland is eind 2017 gedaald ten opzichte van 2016. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam de CO2 emissie in Nederland in het vierde kwartaal van 2017 zo’n 2,2 procent lager uit ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dit heeft het CBS op woensdag 14 februari 2018 bekend gemaakt. De daling in de CO2 emissie is onder andere het gevolg van de relatief hoge temperatuur in de winterperiode aan het einde van 2017. Vanwege die hogere wintertemperatuur werd er minder aardgas verstookt voor de verwarmingsinstallaties (cv-installaties) van gebouwen. Als men de hoge wintertemperatuur buiten beschouwing laat dan is er nog steeds sprake van een daling van 0,2 procent volgens het CBS.

Minder aardgas en steenkool verbrand
Veel verwarmingsinstallaties in Nederland verbruiken direct of indirect fossiele brandstoffen. Hierbij kun je denken aan aardgas en steenkool. De bekende centrale verwarming wordt gestookt op aardgas. Daarnaast zijn er ook elektriciteitscentrales waarin steenkool wordt verbruikt. Elektrische kachels kunnen daardoor indirect toch op steenkool gestookt zijn. Echter maken steeds meer kolencentrales gebruik van biomassa die wordt bijgestookt om de hoeveelheid steenkool die verstookt wordt te reduceren. Naast steenkoolcentrales zijn er ook gascentrales die elektriciteit opwekken door aardgas te verbranden. Bij het verbranden van aardgas komt minder CO2 vrij dan bij het verbranden van steenkool.

Energietransitie
Er wordt door de overheid steeds meer aangestuurd op de energietransitie waardoor het aandeel van windmolens in het opwekken van elektrische energie alleen maar groter wordt. Verder maken ook veel bedrijven en particulieren de keuze om meer zelfvoorzienend te zijn op het gebied van energie. In de bouw worden meer duurzame toepassingen verwerkt in nieuwe woningen. Men kan hierbij denken aan isolatie en de kierdichtheid van woningen. Ook energie neutralewoningen zoals nulwoningen, passiefhuizen en andere duurzame woonconcepten worden steeds meer gebouwd in Nederland. Al deze ontwikkelingen hebben een duurzaam positief effect in de reductie van de CO2 uitstoot in Nederland.