Ruim 14.000 extra vacatures in kwartaal 4 van 2017

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn er in het vierde kwartaal van 2017 behoorlijk wat extra vacatures op de Nederlandse arbeidsmarkt ontstaan. In totaal zouden in dit kwartaal 14.000 extra vacatures zijn verschenen. Het aantal werklozen daalde in hetzelfde kwartaal met meer dan 29.000. Verder nam het aantal banen toe met 57.000, deze banengroei is de sterkste banengroei sinds 2008. Dit maakt 2017 het vierde jaar op rij dat er een groei is in het aantal banen in Nederland. In totaal zouden er in Nederland ruim een half miljoen extra banen zijn ontstaan in 2017. In totaal waren er in het vierde kwartaal van 2017 in Nederland 10,3 miljoen banen aanwezig op de arbeidsmarkt.

Uitzendbranche en werkgelegenheid
Ongeveer de helft van alle banen die er de afgelopen jaren bij zijn gekomen zijn ontstaan in de uitzendbranche. De uitzendsector heeft 834.000 werknemersbanen. Daarmee wordt duidelijk dat de uitzendbranche een grote invloed heeft op de werkgelegenheid en banengroei in Nederland. Veel werkzoekenden vinden een baan via het uitzendbureau. Dit is meestal uitzendwerk maar kan na verloop van tijd ook werk worden op basis van detachering of zelfs een rechtstreeks dienstverband met de opdrachtgever of inlener. Uitzendbureaus vormen een sleutelpositie in de arbeidsbemiddeling.

Vast dienstverband
Ook het aantal werknemers met een vast dienstverband neemt toe op de arbeidsmarkt. In het laatste kwartaal van 2017 lag het aantal werknemers met een vast dienstverband in totaal 112.000 dienstverbanden hoger dan een jaar eerder. Het aantal werknemers dat werkzaam was op basis van een flexibele arbeidsrelatie groeide met 63.000.

Gewerkte uren
In 2017 hebben alle werknemers en zelfstandigen gezamenlijk meer dan 13 miljard uur gewerkt. Dit zijn alle gewerkte uren dus ook de uitzenduren en de uren die zzp’ers hebben gewerkt. In het jaar 2000 was het aantal gewerkte uren nog 12 miljard. Het afgelopen jaar was daarom een recordjaar op het gebied van gewerkte uren van werknemers in Nederland.