In 2017 sterkste toename in vacatures in afgelopen 10 jaar

In de eerste maanden van 2017 is de arbeidsmarkt in Nederland behoorlijk hersteld. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het aantal vacatures in die periode toegenomen met 13.000. Dit is op kwartaalbasis de grootste toename in het aantal vacatures van de afgelopen tien jaar.

Niet alleen het aantal vacatures nam toe op de Nederlandse arbeidsmarkt, ook het aantal banen nam toe. In totaal werden in Nederland 56.000 nieuwe banen gemeten door het CBS. Dit aantal nieuwe banen is ten opzichte van de afgelopen jaren ook fors. De toename in de werkgelegenheid heeft er voor gezorgd dat het aantal werklozen ook is afgenomen in Nederland. In totaal daalde het aantal werklozen met 23.000. Door de afname in de werkloosheid daalde ook het werkloosheidspercentage van 5,5 naar 5,2 procent.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek nam de werkgelegenheid toe in bijna alle bedrijfstakken. De financiële dienstverlening bleef als sector achter in het ontstaan van nieuwe banen. In totaal waren er in Nederland in het eerste kwartaal van 2017 gemiddeld ongeveer 10,1 miljoen banen. In dit aantal zijn alle voltijds- en deeltijdsbanen meegeteld van werknemers en zelfstandigen. In 2014 ontstond er een herstel in de Nederlandse economie en nam ook het aantal banen toe. Vanaf dat moment zijn er in Nederland in totaal 359.000 banen bijgekomen.