CO2-uitstoot Nederlandse industrie niet gedaald in 2016

De CO2-uitstoot van de Nederlandse industrie is vorig jaar zo goed als gelijk gebleven. Dit heeft de Nederlandse Emissieautoriteit maandag 3 april 2017 bekend gemaakt op basis van voorlopige cijfers. Het is bijzonder dat de CO2-uitstoot in Nederland nauwelijks is veranderd omdat de CO2 emissie in heel Europa in 2016 juist wel is gedaald ten opzichte van 2015.

Europese emissiehandelssysteem
In 2016 hebben de Nederlandse bedrijven die aan het Europese emissiehandelssysteem deelnemen gezamenlijk een hoeveelheid broeikasgassen uitgestoten die gelijk staat aan ongeveer 94 megaton CO2. Deze hoeveelheid CO2 is ongeveer net zo hoog als de totale uitstoot van CO2 in 2015. Het jaar 2015 was het jaar waarin de hoogste emissie van broeikasgassen werd gemeten in Nederland sinds de invoering van het emissiehandelssysteem. Dit emissiehandelssysteem werd in Europa ingevoerd in 2005 en heeft ten doelstelling om bedrijven te laten betalen voor de uitstoot van schadelijke broeikasgassen. Het systeem werkt in feite op basis van het principe: “de vervuiler betaald”.

In de chemische sector steeg in 2016 de emissie met 7 procent. In het opwekken van energie werd juist minder broeikasgas uitgestoten. Dat heeft vooral te maken met het feit dat er minder steenkool werd verstookt in elektriciteitscentrales. In plaats daarvan werd er juist meer aardgas verstookt. Bij de verbranding van aardgas komt minder CO2 vrij. Daarom is het vervangen van steenkool door aardgas in zekere zin milieubesparender hoewel beide brandstoffen fossiel zijn. Vanaf 2012 is de uitstoot in Nederland ieder jaar toegenomen. Tussen 2015 en 2016 is de uitstoot echter niet toegenomen.